Jednolity rzeczowy wykaz akt – tworzenie, stosowanie w  2021 r.

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji to bardzo istotne zagadnienie. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z archiwizacją dokumentacji. Zajęcia poświęcone będą Jednolitemu rzeczowemu wykazowi akt (JRWA). Szkolenie polecamy przede wszystkim archiwistom.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie ma charakter branżowy i jest skierowane do osób prowadzących dokumentację w różnego typu jednostkach organizacyjnych. Na szkoleniu przeanalizowany zostanie proces tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi. Omawiane będą zasady klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, zwłaszcza po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie całokształtu zagadnień związanych z tworzeniem i wdrożeniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostce organizacyjnej. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną nowelizacją z 2020 r. oraz licznymi przykładami, uczestnicy będę mogli wykonać ćwiczenia praktyczne.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Co to jest jednolity rzeczowy wykaz akt (konstrukcja i części składowe).
 2. Podmioty zobowiązane prawnie do posiadania jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 3. Jak ustalić okresy przechowywania dokumentacji w świetle prawa krajowego i przepisów unijnych.
 4. Jednolity rzeczowy wykaz akt podstawą klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji analogowej i elektronicznej.
 5. Jak stworzyć „dobry” wykaz akt dla jednostki organizacyjnej (jednolite i strukturalne wykazy akt). Standard archiwów państwowych z 2020 r.
 6. Zasady rozbudowy wykazów akt i procedura ich uzgadniania z archiwum państwowym.
 7. Potrzeba nowelizacji wykazów akt od 2018 r. w związku z RODO, nowymi przepisami odnośnie dokumentacji pracowniczej oraz zmianami kwalifikacji archiwalnej NDAP np. dla projektów unijnych.
 8. Znakowanie i opis dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 9. Błędna klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji – skutki i konsekwencje dla jednostki. Identyfikacja zagrożeń.
 10. Wykaz akt a ewidencja dokumentacji (spisy spraw, spisy zdawczo-odbiorcze, spis dokumentacji do brakowania)
 11. Dokumentacja tworząca i nietworząca akt sprawy w wykazie akt (różnice i podobieństwa).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i  składnice akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

specjalista ds. zarządzania dokumentacją, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii najnowszej i archiwistyki, biegły sądowy, pracowała w administracji państwowej, prowadziła kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych, wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania, opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 4 maja 2021 r.