Kompendium wiedzy koordynatora ds. Dostępności

Nie tak dawno w życie weszła przepisy o dostępności, w związku z tym proponujemy państwu szkolenie, które rozwiąże najważniejsze problemy związane z zapewnieniem dostępności Szkolenie szczególnie polecamy koordynatorom ds. dostępności.

Ważne informacje o szkoleniu

Według art. 14.1 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie we wrześniu 2019, „każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności”. Podmioty publiczne zobowiązane do raportowania to wszystkie podmioty ujęte w art. 3 ustawy lub korzystające ze środków publicznych. Niezależnie od tego czy podmiot ma obowiązek wyznaczyć koordynatora dostępności czy też nie jest zobowiązany do złożenia sprawozdania oraz realizacji niektórych obowiązków przypisanych obowiązkowo powoływanym koordynatorom. Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których omówione zostaną zagadnienia z zakresu wdrażanej dostępności w kontekście praktycznym: co powinni wykonać do 8 września 2021 r. oraz jak przygotować plany dostępności obejmujące najbliższe 4 lata. Szkolenie będzie doskonałym warsztatem dla osób, które pełnią funkcję koordynatora ds. dostępności lub są wyznaczone do realizacji tych zadań w pozostałych jsfp.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnienia dostępności w kontekście przepisów prawa (nie tylko UoD),
 • omówienie i dobre praktyki przy tworzeniu dokumentacji – każdy uczestnik otrzyma wzorcowe dokumenty, autorską listę do audytu dostępności (architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej) dającej możliwość samodzielnego przeprowadzenia audytu dostępności,
 • analizowanie realizacji procesu dostępności w instytucjach będzie prowadzone w sposób praktyczny – plany działania w zakresie dostępności na lata 2021-2025,
 • wzmocnienie umiejętności koordynacji procesem budowania dostępności,
 • przekazanie sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących w prowadzonych przez prelegenta instytucjach.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Raport o stanie dostępności – pierwsze wnioski po 31.03.2021 r.
 2. Dokumentacja dostępności w organizacji – ćwiczenia praktyczno – korygujące:
  1. narzędzie do pracy koordynatora lub osoby wyznaczonej ds. dostępności – ankieta,
  2. plan działania na 2021 rok,
  3. monitorowanie,
  4. lista kontrolna,
  5. raport o stanie dostępności – co trzeba zrobić do 8 września 2021,
  6. deklaracja dostępności,
  7. skarga na brak zapewnienia dostępności i jej konsekwencje,
  8. pytania i odpowiedzi.
 3. Informacje wstępne czyli co każdy wiedzieć powinien po 31.03.2021 r.:
  1. najważniejsze podstawy prawne,
  2. podstawowe definicje.
 4. Osoby wobec których występuje obowiązek dostosowania:
  1. niepełnosprawność i osoby o specjalnych potrzebach,
  2. pojęcie i rodzaje niepełnosprawności,
  3. pojęcie „osób pozostałych”.
 5. Zobowiązanie do zapewnienia dostępności – czego nie zrobiłeś do 31.03 a powinieneś i jakie mogą być tego skutki:
  1. podstawa zobowiązania,
  2. podmioty zobowiązane – nie tylko urząd ale również jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz podmioty korzystające ze środków publicznych.
 6. Terminy, o których trzeba pamiętać:
  1. ustawa o zapewnieniu dostępności,
  2. ustawa o dostępności cyfrowej.
 7. Potrzeby osób a rodzaje dostępności – korekta raportu !
  1. architektoniczna (projektowanie uniwersalne; racjonalne usprawnienie; dostęp alternatywny),
  2. cyfrowa,
  3. informacyjno-komunikacyjna.
 8. Koordynator ds. dostępności i jego nowe zadania:
  1. sylwetka koordynatora,
  2. zadania koordynatora,
  3. procesy,
  4. analiza stanu dostępności,
  5. plan działania,
  6. wdrożenie,
  7. dobre praktyki.
 9. Sprawozdanie i deklaracja.
 10. Obsługa klienta przez analizę potrzeb.
 11. Wniosek o zapewnienie dostępności.
 12. Realizacja wniosku o zapewnienie dostępności.
 13. Brak możliwości zapewnienia dostępności.
 14. Postępowanie skargowe. Konsekwencje i kary.
 15. Ważne przepisy prawa i dobre praktyki od nowa:
 1. zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności,
 2. deklaracja dostępności stron internetowych – po korekcie,
 3. plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021 – 2022 rok,
 4. raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – jak uniknąć błędów,
 5. raport o dostępności poszczególnych budynków – praktyczny warsztat,
 6. działania alternatywne przy braku dostępności.
 1. Konsultacje z prelegentem, dobre praktyki, podsumowanie, wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy instytucji zobowiązani do wdrożenia procesu budowania dostępności czyli wszystkie jednostki z sfp, osoby pełniące aktualnie funkcję koordynatora ds. dostępności oraz członkowie zespołów z jednostek organizacyjnych; wszyscy zainteresowani pełnieniem funkcji koordynatora ds. dostępności chcący zdobyć, poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę, a także wyznaczone osoby z jednostek realizujące te zadania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi i doradczymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Czynny koordynator ds. dostępności, inspektor ochrony danych osobowych w wielu instytucjach administracji państwowej, samorządowej oraz sektora prywatnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 10 maja 2021 r.