Koordynator ds. dostępności. Aktualizacja wiedzy i kompetencji

Program i karta zgłoszenia

21, 22 i 26 października 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00

Ustawa o dostępności rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ważne informacje o kursie

Koordynatorzy ds. dostępności od września 2019 r. realizują swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W celu aktualizacji wiedzy oraz umiejętności wdrażania dostępności w podmiotach publicznych proponujemy Państwu uczestnictwo w kursie dla koordynatorów ds. dostępności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Aktualizacja wiedzy dotyczącej praktycznych rozwiązań w zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – dostępność architektoniczna, dostępność informacyjno-komunikacyjna, dostępność cyfrowa.
• Poznanie narzędzi do monitoringu wdrażania dostępności – jak sprawdzać swoje postępy?
• Zdobycie wiedzy jak i kiedy można stosować rozwiązania alternatywne (dostęp alternatywny – sytuacje wyjątkowe i ich właściwe uargumentowanie).
• Zdobycie wiedzy na temat aktualnych nowych zobowiązań podmiotów publicznych od września 2021 r. - wnioski o zapewnienie dostępności, postępowanie skargowe, dostępność w zamówieniach publicznych.
• Poszerzenie informacji dotyczących dostępności cyfrowej.
• Zdobycie wiedzy w zakresie monitorowania dostępności cyfrowej.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 - 21 października 2021 r. Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna – weryfikacja stosowanych rozwiązań:
1. Monitoring wdrażania dostępności – narzędzia do weryfikacji.
2. Plan zapewniania dostępności- weryfikacja planów – ćwiczenie praktyczne.
3. Dostępność architektoniczna – praktyczne rozwiązania.
4. Dostępność informacyjno-komunikacyjna – praktyczne rozwiązania.
5. Sytuacje wyjątkowe – stosowanie dostępu alternatywnego, weryfikacja sytuacji braku zapewnienia dostępności.
6. Sesja pytań i odpowiedzi.
DZIEŃ 2 - 22 października 2021 r. Urząd a dostępność. Dostępność cyfrowa – zadania koordynatora:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wszystkich instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie; osoby, które pełnią funkcję koordynatorów ds. osób niepełnosprawnych; koordynatorzy ds. dostępności w jednostce, członkowie zespołów ds. dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

DZIEŃ I i III
Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością. Trenerka, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Szkoli z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

DZIEŃ II
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegle zna standardy WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji państwowej, w szczególności samorządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 795 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 16 października 2021 r.