• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie kursu jego uczestnicy zapoznawani są z aktualnym stanem prawnym z zakresu postępowania z dokumentacją w różnych instytucjach oraz działalnością archiwum zakładowego/składnicy akt. Kurs daje możliwość podniesienia i zdobycia kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego czy też referenta kancelaryjnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna.

2. Organizacja państwowej sieci archiwalnej.

3. Charakterystyka systemów kancelaryjnych.

4. Instrukcje kancelaryjne i rzeczowe wykazy akt.

5. Ochrona prawna materiałów archiwalnych.

6. Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego.

7. Przygotowanie akt do przekazania do archiwum zakładowego.

8. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt.

9. Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt.

10.Przekazywanie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego do archiwum państwowego.

11. Indywidualne konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, urzędów miejskich, starostw powiatowych i innych samorządowych jednostek

organizacyjnych oraz urzędów administracji rządowej, archiwiści zakładowi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzący 1: starszy kustosz Archiwum Państwowego w Białymstoku, kierownik Oddziału Nadzoru odpowiedzialny za kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, przewodniczący Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji wspólnej dla Archiwum Państwowego w Białymstoku i Archiwum Państwowego w Suwałkach, prowadzi konsultacje i poradnictwo metodyczne w zakresie postępowania z dokumentacją współczesną, autor publikacji z zakresu dziejów administracji na Białostocczyźnie, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów zakładowych.

 

Prowadzący 2: starszy archiwista Archiwum Państwowego w Białymstoku, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów.

 

Prowadzący 3: pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Białymstoku.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1400 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 

 17 października  2022 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.