• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: profesjonalna obsługa sekretariatu w administracji

Program i karta zgłoszenia

3, 5, 11 i 12 lipca 2023 r.

Kurs odbywać się będzie 1, 2 i 3 dnia w godzinach 09:00-13:00 oraz 4 dnia w godzinach 09:00-15:00

Cena: 1109 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 26 maja br

Serdecznie zapraszamy Państwa na czterodniowe szkolenie online, przedmiotem którego będzie zarządzanie sekretariatem.

Ważne informacje o szkoleniu

Sprawnie zarządzany i prowadzony sekretariat to klucz do sukcesu nie tylko w przedsiębiorstwach prywatnych ale także w administracji. To najważniejsze miejsce każdej instytucji. Dlatego od osób w nim pracujących oczekuje się wielu umiejętności, które pozwolą na sprawne zarządzenie a także prawidłową obsługę Klienta często trudnego oraz innych osób zatrudnionych w danej jednostce.

Zapraszamy Państwa do udziału w 4 dniowym Webinarium, którego celem wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą na obsługę i prowadzenie sekretariatu na najwyższym poziomie.

Ważnym punktem szkolenia jest omówienie zasad współpracy i zasady przekazywania informacji na poziomie szef – pracownik, a także radzenie sobie z presją czasu oraz stresem.

Każdego dnia będą mieć Państwo możliwość skonsultowania problematycznych i trudnych dla Państwa zagadnień.

Kurs został przygotowany we współpracy i prowadzany będzie przez praktyków, którzy w sposób przystępny i zrozumiały przekazują wiedzę oraz gwarantują możliwość konsultacji po jego zakończeniu. Są to eksperci którzy od wielu lat współpracują z FRDL, ich szkolenia cieszą się dużą popularnością oraz są bardzo wysoko oceniane przez uczestników szkoleń, zdobywając najwyższe oceny.

Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem 4-dniowego kursu jest:

 • Zapoznanie, utrwalenie oraz przedstawienie praktyki, norm prawnych oraz najnowszego orzecznictwa, które będzie przydane w pracy sekretariatu.
 • Omówienie m.in. najważniejszych przepisów z zakresu KPA oraz doręczeń, w tym najnowszej ustawy o e-doręczeniach,
 • Przedstawienie zasad przyjmowania, rejestrowania i ewidencjonowania wniosków, skarg i petycji, a także wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz innych istotnych kwestii.
 • Pod kątem praktycznym poruszona zostanie tematyka ochrony danych osobowych, ekspert opowie o naruszeniach w tym zakresie, o najczęściej popełnianych błędach, incydentach, jak również o samych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.
 • Nabycie umiejętności w zakresie instrukcji kancelaryjnej w kontekście pracy i pracowników zajmujących się prowadzeniem sekretariatu w tym omówienie procedur zarządzania dokumentacją.
 • Przedstawienie techniki tworzenia jasnych, przejrzystych, czytelnych a przede wszystkim poprawnych językowo nie tylko pism urzędowych ale także maili i innych dokumentów tworzonych w sekretariacie.
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej zasad ortografii i interpunkcji w języku urzędowym; poznanie zasad redagowania urzędowych dokumentów w wersji elektronicznej i zasad savoir-vivre obowiązujących w korespondencji urzędowej oraz poznanie zasad upraszczania tekstów pod kątem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Uczestnicy:
  - poznają techniki planowania i skutecznej organizacji pracy biura;
  - zdobędą umiejętności świadomego kreowania wizerunku sekretariatu, a także usprawniania pracy w biurze;
  - zostaną zapoznani z zasadami etykiety służbowej;
  - poznają metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem, przełożonym bądź innymi pracownikami.
zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 3 lipca 2023 r. 
ORGANIZACJA I PRAKTYKA PRACY SEKRETARIATU W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH.

1.  Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w pracy sekretariatu oraz biura obsługi mieszkańca/klienta urzędu.
2.   Skargi i wnioski – procedowanie.
3.   Petycje – procedowanie.
4.  Udostępnianie informacji publicznej- procedowanie.
5.  Wnioski radnych z art. 24.ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. 
6.  Pełnomocnictwa i upoważnienia. 
7.   Prowadzenie różnego rodzaju rejestrów.
8.  Doręczenia elektroniczne - nowe przepisy a Elektroniczny obieg dokumentacji.
9.  Ochrona danych osobowych w pracy sekretariatu.
10.  Przyjmowanie oświadczeń majątkowych a poufność.
11. Rejestr umów – nowy obowiązek.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kurs kierujemy do osób zatrudnionych w sekretariacie JST, biurach rady, kancelariach, lub planujących podjąć taką pracę, a także innych pracowników, którzy w ramach obowiązków służbowych mają za zadanie obsługę i prowadzenie prac sekretariatu wydziału bądź zespołu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych. (Dzień I)

Trener 2 - specjalista ds. zarządzania dokumentacją, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii najnowszej i archiwistyki, biegły sądowy, pracowała w administracji państwowej, prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego. (Dzień II)

Trener 3 - absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, właściciel firmy szkoleniowej, trener, mentor, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz Noble Manhattan Coaching. Ambasador w Polsce marki Noble Manhattan Coaching. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 12 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych). Autor przewodnika po Zielonej Górze wydanego w trzech językach oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych drukowanych w książkach i czasopismach. Redaktor naczelny publikacji książkowej oraz dwóch czasopism. (Dzień III)

Trener 4 - jako trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu m.in. obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku. Posiada Certyfikat Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM). (Dzień VI)

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1109 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 26 maja br., Cena 1399 PLN netto/os. przy zgłoszeniu od 27 maja br. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 czerwca 2023 r.