Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje. Wybrane zagadnienia, orzecznictwo

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy biorący udział w spotkaniu dowiedzą się na czym polega, czym jest i jakie zadania spoczywają na jednostce z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Nasz ekspert - praktyk omówi Państwu m. in. zakres stosowania omawianej ustawy, w jaki sposób należy przygotować się do realizacji tychże zadań w 2023 roku oraz przedstawi najnowsze orzecznictwo z zakresu NPP.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej, roli JST w realizacji pomocy prawnej oraz jej dostępności dla zainteresowanych osób.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pomoc prawna w porządku prawnym.
2. Zakres stosowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
3. Na czym polega udzielanie:
a. nieodpłatnej pomocy prawnej,
b. świadczenia poradnictwa obywatelskiego,
c. nieodpłatna mediacja.
4. Dokumentowanie czynności i sprawozdawczość.
5. Dostępność usług pomocy prawnej.
6. Zadania  jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ustawy NPP i NPO.
7. Organizacja i finasowanie NPP i NPO, przygotowanie do realizacji zadań w 2023 r.
8. Ocena i analiza wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 
9. Ocena Ministerstwa Sprawiedliwości z realizacji zadań w 2021 r.
10. Nieodpłatna pomoc prawna, co z planowanymi zmianami?
11. Aktualne orzecznictwo z zakresu NPP. 
12. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych, gmin, miast na prawach powiatu, sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych oraz osoby, które są odpowiedzialne za stworzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RIO.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 23 września 2022 r.