• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowe obowiązki podmiotów publicznych po 5 września 2021 r. w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Program i karta zgłoszenia

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Centrum Warszawy, która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie omówienie obowiązków urzędów od 6 września 2021 r. w zakresie realizacja przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami po 5 września 2021 r. podmioty publiczne powinny:
• zapewnić możliwość złożenia przez osoby zainteresowane wniosku o zapewnienie dostępności takiej, jaka zostanie określona we wniosku,
• przygotować się na ewentualne procedury postępowania skargowego w przypadku niezapewnienia dostępności,
• mogą stosować dostęp alternatywny tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.
W związku z nadchodzącymi zmianami proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, dzięki któremu powyższe zagadnienia w praktyczny i przejrzysty sposób zostaną wyjaśnione.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Objaśnienie zasad mechanizmu skargowego, który będzie obowiązywał po 5 września 2021 r.
• Omówienie zasad obsługi wniosków o zapewnianie dostępności od ze szczególnymi potrzebami.
• Zdobycie wiedzy na temat stosowania dostępu alternatywnego.
• Nabycie umiejętności postępowania z procedurami skargowymi. Stworzenie procedury reakcji na wniosek, we własnej organizacji, w związku z wejściem w życie mechanizmu skargowego.
• Podczas szkolenia zostaną omówione case study związane z realizacją obowiązku zapewniania dostępności.

zwiń
rozwiń
Program

1. Identyfikacja podmiotów składających wnioski o zapewnienie dostępności:
• Kto może zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności?
• W jakim czasie może zgłosić wniosek?
2. Omówienie przykładowego wniosku o zapewnienie dostępności:
• Jak elementy powinien zawierać wniosek?
• Jak stworzyć dostępny wniosek?
3. Mechanizm skargowy:
• Procedury: jak przygotować i wdrożyć procedurę mechanizmu skargowego w swoim urzędzie?
• Sposoby odpowiadania na złożony wniosek.
4. Dostęp alternatywny:
• Czym jest dostęp alternatywny?
• Jakie rozwiązania dostępnościowe są alternatywne? Sytuacje, w których dopuszczalny jest dostęp alternatywny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, osoby odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w swoich organizacjach, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Socjolog, specjalista ds. dostępności. Była koordynatorką ds. dostępności w MFiPR. Opracowała plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przygotowała wewnętrzny dokument zawierający przykłady zapisów do umów, OPZ w celu realizacji zapisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia związane z zapewnianiem dostępności, zasad savoir vivre w kontakcie z ludźmi z niepełnosprawnością, uniwersalnego projektowania w zatrudnianiu oraz dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Prywatnie prowadzi kanał na YouTube poświęcony edukacji na temat niepełnosprawności.

Trener 2 - Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. konsultantka CIOP w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 595 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 września cena wynosi 545 PLN netto/os.

Online:
Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 339 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.