Obowiązki w zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Procedura skargowa i dostępność alternatywna

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu: Obowiązki zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Procedura skargowa i dostępność alternatywna.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami od 5 września 2021 r. podmioty publiczne:
• mają zapewnić możliwość złożenia przez osoby zainteresowane wniosku o zapewnienie dostępności takiej, jaka zostanie określona we wniosku,
• przygotować się na ewentualne procedury postępowania skargowego w przypadku nie zapewniania dostępności,
• mogą stosować dostęp alternatywny tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.
W związku z wprowadzeniem tych mechanizmów prawnych i pojawiającymi się w tym zakresie licznymi wątpliwościami proponujemy uczestnictwo w szkoleniu, dzięki któremu powyższe zagadnienia, w praktyczny i przejrzysty sposób, zostaną wyjaśnione. 
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Objaśnienie zasad mechanizmu skargowego.
  • Objaśnienie stosowania zapisów z art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w praktyce.
  • Zdobycie umiejętności postępowania podczas procedur skargowych.
  • Stworzenie procedury reakcji na wniosek, we własnej organizacji, w związku z wejściem w życie mechanizmu skargowego.
     
zwiń
rozwiń
Program

1. Zanim rozpocznie się postępowania skargowe, czyli jak zadbać o dostępność: wnioski o zapewnienie dostępności.
2. Identyfikacja podmiotów, składających wnioski o zapewnienie dostępności.
3. Omówienie i przygotowanie przykładowych wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz wniosku o zapewnienie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
4. Skarga na brak dostępności – procedura:
• proces składania,
• osoby skarżące,
• strony w postępowaniu skargowym – procedura (urząd zaskarżony vs PFRON).

5. Brak dostępności a dostęp alternatywny: omówienie wyjątkowych sytuacji zastosowania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością,, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w projekcie “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 1 grudnia 2021 r.