Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 Ustawa o dostępności cyfrowej rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie obsługi klienta.

Ważne informacje o szkoleniu

Każda osoba, która posiada szczególne potrzeby może złożyć formalny wniosek do urzędu o zapewnienie jej dostępności, zgodnie z przepisami ustawy z 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Niespełnienie tego obowiązku może wiązać się ze złożeniem skargi i nałożeniem kary. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego celem jest rozwój wiedzy i umiejętności obsługi osób z różnymi szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Rozwój umiejętności komunikacji, reagowania w różnych sytuacjach w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami.
• Identyfikacja potrzeb ze względu na niepełnosprawność, wiek, stan fizyczny lub psychiczny.
• Wskazanie głównych oczekiwań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a obowiązki jednostki, wynikające z przepisów ustawy.
• Nabycie umiejętności radzenia sobie z tzw. „trudnym klientem”.
• Rozwój umiejętności asertywności i negocjacji.
• Umiejętność prawidłowego i bezpiecznego udzielenia pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kim jest osoba ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością?
• Identyfikacja doświadczeń uczestników w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością.
• Zrozumienie kwestii niepełnosprawności.
• Emocje i postawa w relacji z osobą ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością.
2. Co oznacza „dostępność usług” dla osób z niepełnosprawnościami? Standard obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością i rozwiązania dla dostępności usług – dobre praktyki.
3. Rodzaje niepełnosprawności i ich wpływ na zachowanie, komunikację i potrzeby osób doświadczających niepełnosprawności:

• Niepełnosprawność ruchowa (m.in. osoby poruszające się na wózku, z kulami, z niedowładami).
• Niepełnosprawność wzroku (m.in. osoby niewidome oraz niedowidzące).
• Niepełnosprawność słuchu (m.in. osoby głuche, słabosłyszące).
• Niepełnosprawność psychiczna (m.in. osoby chorujące na schizofrenię, depresje, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe i nerwice, zachowania obsesyjne).
• Niepełnosprawność intelektualna (m.in. osoby z zespołem downa, osoby ze niepełnosprawnością sprzężoną).
• Niepełnosprawność neurologiczna (m.in. osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, epilepsją, osoby po udarze, z objawami Alzhaimera, osoby z zaburzeniami pamięci itp.).
4. Zasady poprawnego zachowania w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością - savoir - vivre wobec tych osób – rekomendacje i dobre praktyki do zastosowania w codziennej pracy m.in. procedury przykłady dobrych praktyk, przedstawienie podstawowych zwrotów i gestów, ruchów migowych, stanowiących podstawy komunikacji w języku migowym, w celu możliwości nawiązania kontaktu z osobą z niepełnosprawnością słuchu.
5. Asertywność w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością – postawa i komunikacja asertywna, radzenie sobie w sytuacji konfliktowej, z agresją, z roszczeniowością klienta, zachowując jednocześnie profesjonalizm.
6. Techniki udzielania pomocy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności – m.in. w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia - omówienie zagrożeń, w tym w procesie ewakuacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności ewakuowanej osoby oraz wytyczne do zastosowania w sytuacji trudnej lub zagrażającej - omówienie na podstawie case study, wypracowanie zasad do wdrożenia w codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek publicznych, w tym jst i ich jednostek podległych, osoby odpowiedzialne za wdrożenie dostępności w urzędzie; osoby, które pełnią role koordynatorów ds. osób niepełnosprawnych; koordynatorzy ds. dostępności w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia z zakresu wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 25 czerwca 2021 r.