Ochrona sygnalistów w praktyce administracji

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: Ochrona sygnalistów w praktyce administracji.

Ważne informacje o szkoleniu

Unijny prawodawca przyjął tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii), która powinna być wdrożona w grudniu 2021 r. Nakłada ona szereg obowiązków, w tym m. in. w zakresie wdrażania kanałów zgłaszania nieprawidłowości, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających i rejestrów zgłoszeń, a także ochrony sygnalistów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych aspektów ochrony sygnalistów i omówienie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie oraz odpowiedź na często pojawiające się praktyczne pytania, m. in: 
• jak powinien wyglądać harmonogram wdrożenia regulaminu ochrony sygnalistów?
• z kim ma być regulamin uzgadniany? 
• jak ma wyglądać akcja informacyjna po wdrożeniu regulaminu? 
• po co jest potrzebny audyt powdrożeniowy?
• jaka jest odpowiedzialność za niewdrożenie oraz błędne wdrożenie polityki ochrony sygnalistów?

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne ochrony sygnalistów.
2. Harmonogram wdrożenia procedury sygnalistów w JST. 
3. Audyt przed i powdrożeniowy. 
4. Polityka ochrony sygnalistów:
a. zasady tworzenia polityki;
b. elementy polityki:

• słowniczek pojęciowy,
• zakres stosowania polityki,
• osoby upoważnione do dokonywania czynności w związku ze zgłoszeniem,
• przyjmowanie zgłoszeń,
• ochrona danych zgłaszają
cego,
• działania następcze,
• ochrona przeciw działaniom odwetowym wobec sygnalistów.

5. Wdrożenie niezbędnej dokumentacji w jednostce. 
6. Odpowiedzialność za niewdrożenie programu ochrony sygnalistów.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników administracji publicznej, w szczególności osób odpowiedzialnych w danych JST za wdrożenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony sygnalistów i obsługiwanie zgłoszeń sygnalistów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005/2011, Kierownik studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego na WPIA UWM w Olsztynie, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Lead Auditor ISO/IEC 27001:2017); Inspektor ochrony danych osobowych, Autor licznych publikacji w tematyce: ochrony danych osobowych, k.p.a. informacji publicznej; Trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń; Współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej JST.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 320 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 10 grudnia 2021 r.