• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ogólnopolski rejestr umów z uwzględnieniem procedowanej nowelizacji

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rejestr umów zawieranych przez JST.

Ważne informacje o szkoleniu

W dniu 1 lipca 2022 r. zacznie funkcjonować nowy ogólnopolski rejestr umów. Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane będą zamieszać w rejestrze informacje o zawartych przez siebie umowach. Dotyczyć to będzie umów o wartości przekraczającej 500 zł. Za niewykonanie tego obowiązku grozić będzie odpowiedzialność karna. Powyższe wynika ze zmian ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) wprowadzonych ustawą z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054). Pozornie niewielka nowelizacja rodzi jednak sporo pytań na które nasz ekspert postara się Państwu odpowiedzieć na proponowanym szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z zasadami prowadzenia rejestru umów.
  • Nabycie kompetencji pozwalających na właściwą realizację obowiązku zamieszczania umów w rejestrze.
  • Przygotowanie do wdrożenia w jednostce procedury dotyczącej rejestru umów.
  • Możliwość omówienia nurtujących zagadnień dotyczących rejestru umów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przestawienie istotnych treści z Ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054):
a. Co zmienia w ustawie o finansach publicznych?
b. Jaki jest jej cel?
c. Od kiedy zmiany w ustawie o finansach publicznych wchodzą w życie?
d. 1 stycznia czy 1 lipca 2022 r.? Skąd te wątpliwości? 
e. Który termin ma więc znaczenie? A może oba?
f. Co wynika z planowanej nowelizacji przepisów dotyczących rejestru umów? Czy nowelizacja usunie dotychczasowe wątpliwości?
2. Ogólnopolski rejestr umów w PIGUŁCE – czyli co każdy wiedzieć powinien:
a. Kto będzie prowadzić rejestr?
b. Jaką formę będzie mieć rejestr?
c. Jakie umowy rejestr obejmie?
d. Jakich umów nie będzie w rejestrze?
e. Jakie informacje o umowie znajdą się w rejestrze?
f. Kto będzie odpowiadać za raportowanie umów?
g. W jakim terminie raportować o umowach?
3. Prowadzenie ogólnopolskiego rejestru umów:
a. Błędne przekonanie o tym, kto ma prowadzić rejestr umów.
b. Rola Ministra Finansów a rola pojedynczej jednostki.
c. Czy jednostka musi zorganizować infrastrukturę na potrzeby rejestru umów?
d. Gdzie rejestr będzie dostępny?
e. Jak uzyskać dostęp do rejestru?
f. Jakie jednostki mają obowiązek raportować w rejestrze o zawieranych przez nie umowach?
g. Kto faktycznie ma się zajmować raportowaniem umów?
h. Czy trzeba wprowadzić procedurę dotyczącą raportowania?
i. Jak wdrożyć raportowanie umów?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy do udziały w szkoleniu kierowników jednostek sektora finansów publicznych, skarbników, sekretarzy, kierowników wydziałów, osoby, które zajmują się udzielaniem informacji publicznej oraz osoby, które będą odpowiedzialne za zamieszczanie informacji o umowach w rejestrze umów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, obsłudze branży leasingowej i reprezentacji klientów przed sądami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 20 czerwca 2022 r.