Platforma ePUAP jako narzędzie skutecznej komunikacji

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na dedykowane archiwistom i informatykom dotyczące platformy ePUAP, dokumentacji elektronicznej i postępowania z e-dokumentem.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, którego przedmiotem jest zapoznanie uczestników z obsługą i praktycznym wykorzystaniem platformy ePUAP w codziennej pracy. Nasze webinarium to kompleksowy przekrój zagadnień ePUAPu w podmiocie publicznym. Zagadnienia prezentowane będą bezpośrednio na środowisku platformy ePUAP oraz systemu Profil Zaufany. Prowadzący przeprowadzi uczestników przez problematyczne zagadnienia związane z postępowaniem z wnioskami elektronicznymi wpływającymi do instytucji publicznych oraz zaprezentuje możliwości rozwiązań organizacyjnych na koncie podmiotu publicznego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z obsługą i praktycznym wykorzystaniem platformy ePUAP w ich codziennej pracy.
• Wyjaśnienie mechanizmów działania platformy ePUAP i Profilu Zaufanego.
• Zaprezentowanie funkcjonalności platformy ePUAP wykorzystywanych w codziennej pracy.
• Obsługę pełnej ścieżkę obiegu dokumentu (od wpływu do odpowiedzi – od kancelarii do pracownika merytorycznego).
• Rozdzielanie różnych rodzajów wniosków do wyznaczonych pracowników (zarządzanie uprawnieniami).

zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia podstawowe: ePUAP; Profil Zaufany; Punkt potwierdzający profile zaufane; Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
2. Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP jako osoba fizyczna:
• Zakładanie konta i potwierdzanie profilu zaufanego.
• Katalog usług.
• MOJ.GOV.PL, OBYWATEL.GOV.PL, BIZNES.GOV.PL.
• Podpisywanie dokumentów elektronicznych przy pomocy podpisu zaufanego.
• Jak wysłać wniosek do urzędu - usługi centralne i lokalne.
3. Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP w pracy pracownika merytorycznego urzędu administracji publicznej:
• Kontekst pracy na ePUAP – pracownik podmiotu publicznego czy osoba fizyczna.
• Odbieranie dokumentów w urzędzie (kancelaria) – potwierdzenie odbioru dokumentów (UPO, UPD, UPP, PND) w tym weryfikacja podpisanych załączników.
• Operacje na dokumentach – wydruk, zapisywane, import/eksport, walidacja, historia.
• Tworzenie i podpisywanie dokumentu w postaci elektronicznej.
• Wysyłanie dokumentu – doręczanie dokumentów elektronicznych przez ESP – tryb przedłożenia, tryb doręczenia, e-mail.
• Funkcjonalności: Duże Pliki, Walidator, Portal interoperacyjności, PZ Signer, Rejestr Zdarzeń.
• ePUAP a systemy EZD w codziennej pracy.
4. Zarządzanie kontem podmiotu:
• Tworzenie podmiotu i nadanie uprawnień podmiotu publicznego.
• Przypisywanie użytkowników do organizacji – zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników.
• Rozdzielanie wpływów do wyznaczonych pracowników – zarządzanie skrytkami, adresami oraz skrzynkami dokumentów.
• Awaryjne pobieranie dokumentów, przeglądanie UPO, interwencyjne nadanie uprawnień administratora podmiotu.
• Instalacja certyfikatu wymiany danych z platformą ePUAP a systemem EZD.
• Uprawnienia, role, systemy.
5. Publikacja usługi elektronicznej:
• Usługi centralne i lokalne, formularze oraz wzory lokalne.
• Wybór usług do udostępnienia na platformie ePUAP– analiza możliwości realizacji spraw z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
• Procedury publikacji w CRD wzorów elektronicznych.
6. Omówienie przypadków szczególnych wynikających z codziennej pracy z wykorzystaniem ePUAP w urzędzie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej obsługujący korespondencję wpływającą do podmiotu za pośrednictwem platformy ePUAP, przygotowujący odpowiedź i podpisujące dokumenty na platformy ePUAP. Osoby, które są lub będą administratorami (niekoniecznie informatykami) konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP, oraz będą publikować nowe usługi na platformie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2006 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Administrator i wdrożeniowiec systemu EZD. Administrator konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP oraz punktu potwierdzającego profile zaufane.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 lutego 2023 r.