• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedury dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności (m.in. obsługa klienta zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ewakuacja)

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ustawa o dostępności rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ważne informacje o szkoleniu

Procedury obsługi klienta są ważne w procesie wdrażania dostępności zgodnie z ustawą oraz wpływają na jakość obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa m.in. przeciwpożarowego. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których celem jest rozwój umiejętności tworzenia procedur dotyczących obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem różnych obszarów: kontaktu z klientem, ewakuacji i zapewnienia bezpieczeństwa, zatrudnienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie rodzaju i zakresu procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, procedur ewakuacji oraz związanych z procesem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
• Omówienie zastosowania procedur w codziennym funkcjonowaniu podmiotu publicznego.
• Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania procedur w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami (stacjonarna, telefoniczna, e-mail). Przegląd procedur obejmujących dostępność w procesie zatrudniania.
• Wskazanie w jaki sposób w praktyce wykorzystać procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
• Rozwój umiejętności przygotowania procedur – ćwiczenia praktyczne.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rodzaje procedur istotne w procesie wdrażania dostępności.
2. Procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami:

• Osoby ze szczególnymi potrzebami – opis najważniejszych zagadnień w procedurze.
• Standardy - zasady obsługi – bezpośredniej, w czasie epidemii, telefonicznej, e-mail.
3. Procedura zapewniania dostępności z wykorzystaniem dostępu alternatywnego. Wyjątkowe sytuacje stosowania dostępu alternatywnego – jak zapisać je w procedurach.
4. Procedura ewakuacji:

• Zasady alarmowania.
• Organizacja ewakuacji, zadania i obowiązki pracowników.
• Sposoby ewakuowania osób ze szczególnymi potrzebami.
• Szkolenia teoretyczne i praktyczne.
5. Procedura zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami:
• Dostępność cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna, architektoniczna w procesie zatrudniania.
• Proces zatrudnienia a dostępność miejsc pracy.
• Proces zatrudnienia a BHP.
6. Wykorzystanie procedur w zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
7. Przykłady procedur – case study.
8. Tworzenie procedur – ćwiczenia praktyczne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, osoby koordynujące i zajmujące się obsługą klienta, pracownicy odpowiedzialni za przepisy BHP i ppoż., pracownicy sekretariatów, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. konsultantka CIOP w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 319 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 6 października 2021 r.