Projektowanie uniwersalne i dostępność architektoniczna

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy zagadnienia z zakresu dostępności architektonicznej - Obowiązki podmiotów publicznych wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym zasad projektowania uniwersalnego i dostępności architektonicznej. W trakcie zajęć zostaną omówione m.in. kwestie barier, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzroku i słuchu. Przedstawimy również wykaz obowiązkowych dostosowań, wynikających z przepisów prawa oraz przeprowadzimy praktyczny warsztat projektowania uniwersalnego.

countdownmail.com
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kompetencji w obszarze projektowania przestrzeni w sposób uwzględniający specyficzne potrzeby osób z dysfunkcjami narządu ruchu, osób z niepełnosprawnością sensoryczną, osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także osób o obniżonej sprawności funkcjonowania społecznego oraz uwzględniający pełne spektrum potrzeb osób starszych.
• Poznanie pojęć i zasad z zakresu projektowania uniwersalnego i dostępności architektonicznej.
• Poznanie przepisów prawa z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej.
• Przedstawienie obowiązkowych dostosowań, wynikających z przepisów prawa, jak i dobrych praktyk zebranych przez użytkowników ze szczególnymi potrzebami.
• Poznanie możliwości zastosowania najnowszych i najlepszych rozwiązań zapewniających dostępność.

zwiń
rozwiń
Program

1. Czym jest projektowanie uniwersalne - omówienie 8 zasad projektowania uniwersalnego na przykładach dot. architektury, przedmiotów i aplikacji.
2. Przepisy prawa dotyczące dostępnej przestrzeni budynków.
3. Bariery architektoniczne osób ze szczególnymi potrzebami:

• Osoby z niepełnosprawnością ruchową.
• Osoby z niepełnosprawnością wzroku.
• Osoby z niepełnosprawnością słuchu.
• Inne niepełnosprawności.
4. Analiza najistotniejszych elementów dostępności:
• Otoczenie.
• Wejście do budynku.
• Punkty obsługi.
• Ciągi komunikacyjne.
• Toaleta.
• Schody i windy.
• Aranżacja pomieszczeń.
5. Warsztat z projektowania uniwersalnego:
• jak zaprojektować uniwersalnie przedmiot.
• analiza rzeczywistych projektów, w których nie jest spełniony warunek projektowania uniwersalnego.
6. Podsumowanie i pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych, administracji państwowej i samorządowej, koordynatorzy dostępności, osoby zajmujące się projektowaniem (architekci), osoby przygotowujące specyfikacje inwestycji publicznych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert ds. dostępności, Trener kompetencji miękkich z wieloletnim doświadczeniem. Zrealizował 1500 h szkoleń dla pracowników administracji publicznej dotyczącej projektowania uniwersalnego, dostępności architektonicznej i zagadnień związanych z niepełnosprawnością (szkolenia stacjonarne i on-line). Ponadto przeprowadził ponad 500 audytów dostępności w instytucjach publicznych oraz przygotował ponad 300 raportów z dostępności architektonicznych dla administracji państwowej, samorządowej oraz uczelni wyższych. Ekspert wiodący z zakresu dostępności w projektach realizowanych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Realizował projekty ds. dostępności na zlecenie MSWiA, Ministerstwa Cyfryzacji i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie; Doradca w sprawach dostępności urzędów administracji samorządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 czerwca 2022 r.