Prosty język. Zasady skutecznej i dostępnej komunikacji z różnymi grupami odbiorców

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Nie tak dawno w życie weszły przepisy o dostępności, w związku z tym proponujemy państwu szkolenie, które rozwiąże najważniejsze problemy związane z zapewnieniem dostępności w zakresie komunikacji i przekazywania informacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Skuteczna komunikacja to w dużej mierze tworzenie treści, które będą proste i zrozumiałe dla różnych grup odbiorców, w szczególności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ustawa o zapewnieniu dostępności wymusza na instytucjach publicznych stosowanie komunikacji zgodnej ze standardami dostępności. Upraszczanie komunikacji na linii instytucja-klient, staje się powszechne w prowadzonych działaniach. Przystępny język komunikatów sprawia, że odbiorca nie czuje się zagubiony, szybciej przechodzi do działania i bardziej świadomie podejmuje swoje wybory dotyczące produktów, usług. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami tworzenia tekstów zgodnie z zasadami języka prostego oraz ETR (teksty łatwe do czytania i zrozumienia). Proponowane szkolenie ma charakter warsztatowy, omawiane zasady i procedury zostaną poparte licznymi przykładami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad prostego języka i ETR oraz ich praktyczne wykorzystanie w komunikacji z klientem.
• Rozwój umiejętności tworzenia informacji/treści w prostym języku oraz ETR, a także wykorzystywania zasad prostego języka/ETR w pisemnych i ustnych formach kontaktu z klientami.
• Poznanie najważniejszych wytycznych prostego języka oraz ETR (teksty łatwe do czytania i zrozumienia), zasad skutecznej komunikacji dla wszystkich grup odbiorców (w tym osób ze szczególnymi potrzebami i różnymi rodzajami niepełnosprawności).
• Udział w warsztacie z zakresu stosowania prostego języka: uczestnicy razem z prowadzącym opracowują przykładowe teksty, które mogą zostać wykorzystane do bieżących działań instytucji/firmy/organizacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Skuteczna i prosta komunikacja.
2. Skuteczna komunikacja z różnymi grupami odbiorców (w tym osobami ze szczególnymi potrzebami i różnymi rodzajami niepełnosprawności).
3. Zasady prostego języka – najważniejsze wytyczne oraz praktyczne informacje.
4. Zasady i standardy ETR (tekst łatwy do czytania i zrozumienia).
5. Tworzenie treści zgodnie z zasadami prostego języka.
6. Jak zrobić dobry ETR o zakresie działalności instytucji/firmy/organizacji?
7. Ćwiczenia praktyczne, redakcja gotowych i przykładowych tekstów.
8. Odpowiedzi na pytania uczestników, analiza indywidualnych przypadków.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, koordynatorzy dostępności, pełnomocnicy ds. osób z niepełnosprawnościami, redaktorzy, pracownicy firm prywatnych, zainteresowani wdrażaniem dostępności w swoich działaniach komunikacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert ds. dostępności, Trener, Audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych czy środowiska biznesowego). Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 listopada 2022 r.