• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prowadzenie biura rzeczy znalezionych jako zadania starosty na gruncie ustawy o rzeczach znalezionych. Jak należy przyjmować rzeczy? Jakie są procedury postępowania?

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówiona zostanie działalność biura rzeczy znalezionych z uwzględnieniem przepisów prawnych i zasad finansowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Prowadzenie biura rzeczy znalezionych jest jednym z zadań powiatów, które niejednokrotnie z racji nietypowych rzeczy, oddawanych do niego, nastręcza wielu pytań o właściwą interpretację przepisów. Okres wakacyjny sprzyja wzmożonemu ruchowi w biurach, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania biura rzeczy znalezionych i zadań starosty jako organu, nadzorującego na gruncie przepisów ustawy o rzeczach znalezionych w celu usystematyzowania wiedzy, wymiany doświadczeń czy zdobycia podpowiedzi, jak należy postąpić w nieszablonowych sytuacjach. Przedstawimy właściwe postępowanie w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych, poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru. Wskażemy prawa oraz obowiązki znalazcy, a także osób przechowujących rzeczy.

Szkolenie polecamy osobom, chcącym podnieść wiedzę z zakresu problematyki niniejszego tematu, zarówno tym, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, rozwiązać problemy i rozwiać wątpliwości, tak, by móc prawidłowo stosować przepisy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie kompetencji, pozwalających na właściwą realizację zadań z zakresu funkcjonowania biura rzeczy znalezionych w powiecie. Omówienie zasad przyjmowania i postępowania z rzeczami znalezionymi, rozliczania kosztów przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz poszukiwaniem osób uprawnionych do odbioru.
 • Przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania biura rzeczy znalezionych i jego zadań.
 • Wskazanie procedur dotyczących przyjmowania rzeczy znalezionych.
 • Zdobycie wzorów pism, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura.
 • Wskazanie najczęstszych problemów związanych z prowadzeniem biura rzeczy znalezionych, omówienie przypadków problematycznych i nietypowych.
 • Przedstawienie praktycznych porad i wskazówek dotyczących funkcjonowania biura w celu prawidłowego wykonywania zadań. Podczas szkolenia zapewnimy możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem i innymi uczestnikami.

 

Udzielenie odpowiedzi na pytania:

 • Czy biuro powinno mieć swój regulamin? Co powinien zawierać?
 • Jaka jest odpowiedzialność pracowników biura?
 • Czy pracownik biura powinien mieć upoważnienia? Jeśli tak, to jakie?
 • Jak przechowywać znalezione rzeczy? Kto ponosi koszty przechowywania?
 • Jakie są procedury w przypadku znalezienia rzeczy?
 • Jakie są procedury dotyczące przyjęcia rzeczy? Czy znalazca ma obowiązki?
 • Jak wygląda procedura przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy?
 • Jakie są procedury w przypadku znalezienia gotówki, biżuterii?
 • Co ze znaleźnym? Czy jest wymagane?
 • Jak przeprowadzić prawidłowo procedurę sprzedaży lub likwidacji rzeczy znalezionych?
 • Kto i w jaki sposób powinien ustalić osobę, która może odebrać rzecz znalezioną?
 • Kiedy można rzecz zlikwidować? Kto ponosi za to opłaty?
zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa o rzeczach znalezionych – praktyka a teoria.
2. Obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego.
3. Biuro rzeczy znalezionych – na podstawie jakich regulacji funkcjonuje?
4. Pracownicy biura rzeczy znalezionych a kwestia upoważnień. Zakres odpowiedzialności.
5. Czy należy sporządzać regulamin biura rzeczy znalezionych?
6. Procedura przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy i przyjęciu rzeczy:

 • zawiadomienie o znalezieniu rzeczy,
 • zawiadomienie o znalezieniu rzeczy i przyjęciu rzeczy,
 • rzeczy znalezione w miejscu publicznym,
 • odpowiednie stosowanie przepisów o przechowaniu; prawo zatrzymania,
 • uprawnienie do zbycia rzeczy,
 • kwestia znaleźnego.

7. Postępowanie w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru:

 • podmiot właściwy w sprawach rzeczy znalezionych,
 • protokół i poświadczenie przyjęcia zawiadomienia,
 • informacja o komórce organizacyjnej właściwej w sprawach odbierania zawiadomień,
 • ustalenie i wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy,
 • warunki przechowywania rzeczy znalezionych,
 • sprzedaż rzeczy znalezionej,
 • koszty przechowania,
 • odbiór rzeczy przez znalazcę,
 • pieniądze, papiery wartościowe, złoto.

8. Likwidacja rzeczy znalezionych – procedura postępowania krok po kroku.
9. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych, szczególnie w biurach rzeczy znalezionych w starostwach powiatowych i miastach na prawach powiatu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zadań własnych i zleconych jst, w tym zadań powiatów m.in. dotyczących prowadzenia biura rzeczy znalezionych. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 sierpnia 2022 r.