• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak przygotować jednostkę do doręczania korespondencji za pomocą PURDE i PUH? Nowe obowiązki od 10 grudnia 2023 roku

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne.

Ważne informacje o szkoleniu

Już w grudniu wejdą w życie przepisy, obligujące administrację publiczną do stosowania ustawy z 8 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Nowe obowiązki będą m.in. wymuszały realizowanie elektronicznego listu poleconego w relacjach z administracją publiczną, w tym administracją samorządową.

W celu prawidłowego przygotowania się do nowych zadań, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego prowadząca, w sposób jasny i przejrzysty:

 • Przedstawi czym są w praktyce doręczenia elektroniczne i jak z nich należy korzystać.
 • Wskaże, jakie obowiązki wprowadza ustawa i zaproponuje, jak należycie przygotować się do niego.
 • Podczas części praktycznej wyjaśni, czym jest w praktyce: ADE, SD, PURDE, KURDE, PUH, jak będzie przebiegać postępowanie administracyjne na gruncie k.p.a. po 10 grudnia 2023 r.
 • Omówi zasady działania: adresu do doręczeń elektronicznych, elektronicznej skrzynki doręczeń, publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej.

Zajęcia poprowadzi radca prawny, realizująca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne dla jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wytłumaczymy, czym są e-doręczenia i jak z nich prawidłowo korzystać.
 • Wskażemy, jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych, a jak w ramach PUH.
 • Omówimy na czym polegają e-doręczenia, jakie są standardy i zasady związane z ich stosowaniem, kogo dotyczą.
 • Przedstawimy obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 • Pokażemy, jak wygląda procedura korzystania z nowych usług doręczeniowych, tj. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
 • Pokażemy i przećwiczymy praktycznie założenie adresu do doręczeń elektronicznych.
 • Odpowiemy, podczas zajęć na wiele problematycznych pytań dotyczących przygotowania się do prawidłowego wdrożenia e-doręczeń w administracji publicznej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Korespondencja w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych:

 • Jakiej korespondencji dotyczą doręczenia elektroniczne?
 • Przesyłka polecona, rejestrowana, nierejestrowana itd. 
 • Czy podmiot publiczny będzie mógł wysyłać korespondencję zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jak czynił dotychczas? Co z listami zwykłymi?

2. Wątpliwości w kontekście terminów stosowania doręczeń elektronicznych:

 • Jak będzie w przypadku jednostek organizacyjnych jst i innych podmiotów?
 • Czy możliwa jest rezygnacja z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego?

3. Kim jest podmiot publiczny w rozumieniu ustawy? Jakie obowiązki mają podmioty publiczne?
4. A co z podmiotami niepublicznymi i osobami fizycznymi? 

 • Strona postępowania administracyjnego a doręczenia elektroniczne. 
 • Korespondencja podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi i osobami fizycznymi. 
 • Które podmioty niepubliczne zobowiązane są posiadać adres do doręczeń? 
 • Terminy stosowania doręczeń elektronicznych dla podmiotów niepublicznych zobowiązanych.

5. Co to jest Adres do doręczeń elektronicznych – ADE?
6. Co to jest Skrzynka doręczeń – SD?
7. Pojemność skrzynki dla podmiotów publicznych i innych:

 • Archiwizacja korespondencji. 
 • Jak wygląda skrzynka do doręczeń? Omówienie na przykładzie. 
 • Jak wyszukiwać adresata w skrzynce do doręczeń?

8. Krajowy System e- doręczeń. Kim jest Operator Wyznaczony OW
9. Co to jest i na czym polega PURDE – Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego? Kto musi korzystać z PURDE?

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych - archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2023 r.