Sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Udostępnianie informacji publicznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe Mazowsze wraz z Zarządem Forum Sekretarzy Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszają Państwa do udziału w lutowej sesji Forum Sekretarzy nt.: Udostępnianie informacji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Pomimo wielu już lat funkcjonowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, w praktyce ciągle istnieje sporo wątpliwości, co do zakresu jej stosowania.
• Czy ustawa pozostanie jeszcze z nami w niezmienionym brzmieniu?
• Czy w ramach tej ustawy wnioskodawca może uzyskać każdą informację?
• Czy wniosek o dostęp do informacji ma jakieś wymagania formalne?
• Czy i jakie ma znaczenie kto podpisał się pod wnioskiem? To tylko cześć zagadnień, które będą poruszane w ramach dyskusji.
W ramach spotkania poruszone ponadto zostaną aktualne problemy związane z praktycznym stosowaniem ustawy, w tym uprawnienia radnego i prasy na podstawie ustawy. Zwrócimy uwagę na nowe podejście do udostępniania dokumentu urzędowego i informacji płynącej z tego dokumentu oraz na kwestię dokumentów udostępnianych na wniosek strony „za zgodność z oryginałem”.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przesłanki generalne do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej:
• co dalej z ustawą?
• cel ustawy,
• praktyczne pojęcie informacji publicznej,
• minimalne elementy wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
• czy ma znaczenie kto podpisał się pod wnioskiem (czy każdy to każdy)?
• wezwanie do sprecyzowania wniosku / podpisania
• wnioski anonimowe – czy muszę rozpatrywać?
• udostępnianie kopii dokumentu „za zgodność z oryginałem”.
2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a inne akty prawne regulujące dostęp do informacji.
3. Spam a informacja publiczna.
4. Informacja publiczna a:

• informacja publiczna tzw. przetworzona (pojęcie, zasady udostępniania, elementy decyzji odmownej),
• informacja sektora publicznego przeznaczona do ponownego wykorzystania.
5. Rodzaje dokumentów związanych z U.d.i.p. i zasady ich udostępniania:
• dokument urzędowy - czy każdy podlega udostępnieniu?
• dokument prywatny,
• dokument wewnętrzny.
6. Wniosek radnego a interpelacja.
7. Wniosek od innego podmiotu publicznego.
8. Decyzja o umorzeniu postępowania.
9. Praktyczne aspekty anonimizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, współwłaściciel Kancelarii Prawnej specjalizującej się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, ekspert i pracownik Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, trener i wykładowca m.in. z k.p.a., informacji publicznej, ochrony danych osobowych (udokumentowanych kilkaset szkoleń z k.p.a. i RODO dla JST), członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011), członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji (zespół do spraw administracji), autor licznych opracowań naukowych, oraz kursów e-learningowych dotyczących k.p.a., dostępu do informacji publicznej oraz RODO.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc kwiecień 2021. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 249 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.