Udostępnianie informacji publicznej – wątpliwości w stosowaniu przepisów. Co jest informacją publiczną? Kiedy odmawiać udostępniania?

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dostępu do informacji publicznej uwzględniające ponowne wykorzystanie informacji, RODO, a także kwestie związane z ograniczeniem prawa dostępu.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracownicy administracji publicznej, w szczególności jst są zasypywani wnioskami o udostępnienie informacji publicznej. Często wnioski te bywają połączone z reklamą produktu czy usługi. Jak postąpić z takim wnioskiem? Kiedy należy udostępniać dane? Czym jest informacja publiczna? Kiedy możemy odmówić udostępnienia informacji? Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego odpowiemy na Państwa pytania. Prowadząca w jasny i przejrzysty sposób wskaże, jakie informacje zostają objęte ograniczeniami dostępu do informacji oraz jak chronić się przed bezzasadnymi wnioskami. Podczas szkolenia przedstawimy przepisy prawne w zakresie udostępniania informacji publicznej w praktyce.

Szkolenie polecamy osobom, chcącym podnieść wiedzę z zakresu udostępniania informacji publicznej i wątpliwości z tym związanych, zarówno tym, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą rozwiązać problemy i uchronić się przed odpowiedzialnością karną związaną z nieudostępnieniem informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia:

 • Przedstawimy regulacje prawne dotyczące problematyki udostępniania informacji publicznej.
 • Przekażemy kompleksową wiedzę o stosowaniu przepisów w zakresie udostępniania informacji publicznej. Wskażemy, co należy uznawać za informację, a co informacją nie jest.
 • Omówimy jaki zakres przedmiotowy i podmiotowy obejmuje prawo do informacji publicznej oraz jakie informacje zostają objęte ograniczeniami dostępu do informacji
 • Podpowiemy w jaki sposób należy rozpatrywać wniosek o dostęp do informacji publicznej. Szkolenie będzie wyczerpującym źródłem wiedzy o metodach oraz narzędziach przekazywania informacji publicznych.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.

 

Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące dostępu do informacji publicznej:

 • Czym jest informacja publiczna?
 • Kiedy bezwzględnie trzeba odpowiedzieć na wniosek?
 • Co w przypadku, gdy wniosek jest kryptoreklamą produktu, usługi?
 • Kiedy należy ograniczać dostęp do informacji publicznej?
 • Czy należy udostępniać umowy?
 • Jak odmówić udostępnienia informacji publicznej?

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp - źródła prawa krajowego w zakresie dostępu do informacji publicznej a wniosek o dostęp do informacji publicznej.
2. Wniosek o dostęp do informacji publicznej. Czym jest informacja publiczna, a co informacją publiczną nie jest?
3. Jak chronić się przed bezzasadnymi wnioskami?

 • Kiedy trzeba odpowiadać na wnioski, a kiedy nie?
 • Jak postąpić, jeśli wniosek łączy się z reklamą, usługi, produktu?

4. Omówienie praktycznych przykładów.
5. Ograniczenia dostępu do informacji i jak je stosować w praktyce:

 • Anonimizacja informacji niepodlegających udostępnieniu.
 • Osoby pełniące funkcje publiczne a udostępnienie danych.
 • Jawność umów cywilnoprawnych – czy udostępniać umowy?
 • Majątek publiczny – jawność informacji.

6. Organizacyjno-techniczne aspekty udostępnienia informacji:

 • Praktyczne omawianie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej.
 • Terminy do udostępnienia informacji publicznej.
 • Dopuszczalność i przesłanki przedłużenia terminu do udzielenia informacji publicznej.

7. Odmowa udostępnienia informacji publicznej – procedura i konsekwencje:

 • Konstrukcja, elementy obligatoryjne oraz forma odmowy udostępnienia informacji publicznej zgodnie z Kpa.
 • Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w razie odmowy udostępnienia informacji.
 • Nieudostępnienie informacji publicznej a odpowiedzialność karna.

8. Konsultacje z ekspertem.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca w administracji publicznej, w tym jednostkach samorządu terytorialnego, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego, problematyką dostępu do informacji publicznej, Właściciel firmy, zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jest Inspektorem Ochrony Danych oraz Koordynatorem ds. dostępności w urzędzie. 

zwiń
rozwiń