Wydawanie zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie wydawanie zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym.

Ważne informacje o szkoleniu

Wydawanie zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym jest tematem, wywołującym problemy i niejasności w jst. Często osoby, wydające te zaświadczenia zastanawiają się czy dopełniły należycie swych obowiązków, czy prawidłowo zbadały dowody, przesłuchały świadków, właściwie wydały decyzję. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy kwestie dotyczące wydawania zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym wraz z przedstawieniem aktualnego orzecznictwa. Ponadto prowadząca przedstawi problematykę wydawania przez wójta/ burmistrza czy prezydenta miasta poświadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia:

  • Zaznajomimy uczestników z instytucją zaświadczenia i poświadczenia.
  • Zaprezentujemy regulacje prawne dotyczące wydawania zaświadczeń.
  • Przedstawimy obowiązki jst dotyczące problematyki wydawania zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym.
  • Wskażemy jak przeprowadzić postępowanie wyjaśniające dotyczące wydawania zaświadczeń.
  • Omówimy etapy postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń – dokładne zapoznanie z poszczególnymi elementami procesu wydawania zaświadczenia, co może przełożyć się na skuteczność prowadzonych postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń.
  • Wskażemy jakie są wymogi formalne poświadczenia, kiedy można je sporządzić a kiedy odmówić?
  • Przedstawimy najnowsze orzecznictwo w sprawach wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym. 
zwiń
rozwiń
Program

1. Akty prawne regulujące tematykę zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
2. Podstawy wydania zaświadczenia stwierdzającego czas pracy osoby w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
3. Postępowanie wyjaśniające przed wydaniem zaświadczenia - obowiązki urzędu gminy w sprawie dot. stwierdzenia pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
4. Kryteria oceny dowodów potwierdzających wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym :

  • wykonywanie pracy o charakterze stałym w gospodarstwie rolnym,
  • pojęcie wykonywania pracy o charakterze stałym w gospodarstwie rolnym.

5. Brak w organie dokumentów, uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
6. Dowód z zeznań świadków, jako dowód w sprawie - wymagania, zasady dopuszczenia i przeprowadzenia tego dowodu, jak też wskazanie faktów, które mają zostać stwierdzone tym dowodem.
7. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na okres co najmniej 10 lat (na potrzeby ubezpieczenia społecznego rolników).
8. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej.
9. Omówienie wybranego orzecznictwa związanego z tematyką wydawania zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym.
10. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin (powiatów, województw) w szczególności wydziałów lub jednostek pracujących z zaświadczeniami, wydający je lub pracujący w oparciu o nie, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, praktyk, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, świadcząc pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak też klientów instytucjonalnych, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prowadzi szkolenia z tematyki postępowania administracyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów, stosowania przepisów prawnych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.