• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zajęcia doskonalące efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi narzędzia do wspólnej pracy rozproszonego zespołu

Zapraszamy Państwa na szkolenie przedmiotem którego będzie zarządzanie zasobami ludzkimi

Ważne informacje o szkoleniu

Zasoby ludzkie stanowią najważniejszy kapitał każdej instytucji, dlatego dla jej prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest wiedza jak należycie nimi zarządzać. Szkolenie w sposób praktyczny i zrozumiały pozwoli zdobyć wiedzę i poznać narzędzia do skutecznego zarządzaniem zespołem. Zapraszamy na szkolenie podczas którego uczestnicy będą pracować z narzędziami służącymi poprawie efektywności pracy, dzięki czemu od razu zdobytą wiedze oraz umiejętności będzie można zastosować w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uczestnicy będą mieli okazję do wspólnej pracy nad treściami omawianymi podczas szkolenia.
 • Uczestnicy poznają umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.
 • Uczestnicy doświadczą wartości jaką daje „granie do jednej bramki” oraz wspólna praca nad celami.
 • Uczestnicy doświadczą, że są ważnym elementem swojego zespołu i rola, którą posiadają jest ważna.
 • Uczestnicy potrafią wzajemnie się motywować i dążyć do wspólnego celu.
 • Zdobycie wiedzy na temat możliwości efektywnej pracy z udostępnianymi dokumentami.
 • Zapoznanie uczestników z funkcjonalnościami programów i aplikacji wspierających pracę zdalną.
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystania narzędzi do wspólnej pracy rozproszonego zespołu.
 • Doświadczony trener.
 • Dobór treści programowych w oparciu o najnowszą wiedzę.
 • Zajęcia prowadzone w formule warsztatowej.
 • Zdobycie wiedzy na temat możliwości efektywnej pracy z udostępnianymi dokumentami.
 • Zapoznanie uczestników z funkcjonalnościami programów i aplikacji wspierających pracę zdalną.
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystania narzędzi do wspólnej pracy rozproszonego zespołu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do warsztatów:
a) Wzajemne poznanie się.
b) Ustalenie zasad współpracy.
c) Różnice i podobieństwa pomiędzy grupą a zespołem, sposoby pracy z grupą i zespołem.
2. Pięć dysfunkcji w pracy zespołu oraz jak je przezwyciężać – warsztat w oparciu o koncepcję Patricka Lencioniego:
a) Brak zaufania.
b) Obawa przed konfliktem.
c) Brak zaangażowania.
d) Unikanie odpowiedzialności.
e) Brak dbałości o wyniki.
3. Profesjonalna komunikacja werbalna oraz niewerbalna w procesie budowania zespołu:
a) Dlaczego ludzie boją się zmian czyli skąd wśród członków zespołu pojawia się lęk i stres? – warsztaty w oparciu o koncepcję S. Johnsona.
b) „Zaczynaj od dlaczego" – warsztaty z zakresu komunikacji w oparciu o koncepcję Simona Sinka.
c) Komunikacja a emocje.
d) Aktywne słuchanie – trzy poziomy słuchania.
e) Parafrazowanie, klaryfikowanie, dowartościowanie jako skuteczne narzędzia w procesie komunikacji.
f) Bariery w procesie komunikacji, czyli czego należy unikać?
g) Co mówią te gesty? Mimika twarzy, ułożenie rąk. Komunikacja niewerbalna w zespole.
h) Elementy analizy transakcyjnej Ericha Berne'a.
i) Podsumowanie modułu dotyczącego profesjonalnej komunikacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza, osoby zarządzające zespołami pracowniczymi a szczególnie zespołami rozproszonymi, koordynatorzy zespołów pracowniczych, osoby wykonujące pracę w systemie zdalnym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

HR Business Partner, trener, doradca, właściciel firmy szkoleniowej. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ponad 10 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych. Nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu systemów ocen pracowniczych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały. Prowadzi szkolenia m.in. z następujących obszarów: obsługa klienta, język urzędowy, zarządzanie zespołem, zarządzanie relacjami, świadome przywództwo, motywowanie pracowników, systemy ocen pracowniczych, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, coaching i mentoring, radzenie sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem, przedsiębiorczość akademicka.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 645 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 18 maja 2022 r.