Zakres udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dostępu do informacji publicznej uwzględniające ponowne wykorzystanie informacji, RODO, a także kwestie związane z ograniczeniem prawa dostępu.

Ważne informacje o szkoleniu

Istotnym obszarem dostępu do informacji publicznej jest udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. To istotne i newralgiczne zagadnienie, ponieważ przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie definiują tego pojęcia, a próby ustalenia, kim są takie osoby wymagają znajomości orzecznictwa i literatury. Dodatkowym aspektem jest stosowanie RODO w odniesieniu do danych osobowych takich osób.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Umiejętność wskazania osób pełniących funkcje publiczne.
• Wiedza na temat stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne.
• Umiejętność zastosowania przepisów RODO.
• Znajomość orzecznictwa w zakresie udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.
2. Zakres pojęcia „osoba pełniąca funkcje publiczną” na tle orzecznictwa i praktyki.
3. Gdzie poszukiwać informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w kontekście uprawnień dostępowych.
4. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
5. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne a RODO.
6. Prawa osób, których dane dotyczą w kontekście udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.
7. Przegląd orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Inspektorzy ochrony danych osobowych, specjaliści ds. ochrony danych osobowych, osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacji, osoby odpowiedzialne za organizację systemu ochrony danych osobowych i dostęp do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Autorka koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 24 maja 2021 r.