• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aspekty pracy specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie w godzinach:
1 dnia 10:00 - 18:00;
2 dnia 9:00 – 14:00

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie skierowane do osób współpracujących w samorządzie z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie rozpocznie się warsztatem na temat sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Podczas drugiej części omówione zostaną zasady ogłaszania konkursów oraz metody ich realizacji i sposoby rozliczania zadań zleconych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie trwa dwa dni i obejmuje dwa obszary tematyczne.
Celem pierwszej części szkolenia jest wzmocnienie osobistej odporności psychicznej, niezbędnej w radzeniu sobie ze stresem oraz minimalizujące ryzyka związane z wypaleniem zawodowym.
Celem drugiej części jest poszerzenie wiedzy i praktyki  dotyczącej konkursów ofert oraz realizacji zadań zleconych  Uczestnicy otrzymają kompendium praktycznej wiedzy i będą mieli możliwość dyskusji o przykładach ze swojej codziennej pracy.
Jak zawsze podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zainspirowania się dobrymi praktykami realizowanymi w innych samorządach oraz omówienia trudności i problemów wynikających ze stosowania obowiązujących przepisów. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów z omówieniem praktycznych przykładów.

zwiń
rozwiń
Program

I DZIEŃ –  godz. 10:00 -18:00.
ZARZĄDZANIE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM

Cele i korzyści:
• Zdobycie wiedzy o naturze stresu, źródłach powstawania stresu oraz napięć na poziomie psychicznym 
i fizycznym.
• Pogłębienie zrozumienia mechanizmu kumulacji stresu.
• Odkrycie własnych źródeł stresu i wypracowywanie indywidualnych strategii radzenia sobie z nimi.
• Nabycie umiejętności rozpoznania syndromu wypalenia zawodowego i profilaktyka.
• Poznanie własnych metody radzenia sobie ze stresem.
• Opanowanie technik służących panowania nad emocjami.
• Obniżenie napięcia i regeneracja własnych sił.
• Nabycie praktycznych zdolności stosowania procedur antystresowych, technik autoregeneracji i relaksacji.

Program:
1.   Wypalenie zawodowe:
a) Co to jest wypalenie zawodowe?
b) W jakich okolicznościach powstaje? Jak je rozpoznać?
c) Jakie zagrożenia niesie wypalenie dla pracownika i dla zespołu?
d) Indywidualna diagnoza wypalenia zawodowego – część praktyczna.
2. Stres:
a) Fazy stresu.
b) Biologiczne aspekty stresu.
c) Organizacyjne źródła stresu.
d) Konflikt pełnionych ról.
3.  Psychologiczne źródła stresu:
a) Autodiagnoza optymizmu.
b) Jaki masz styl radzenia sobie ze stresem?
c) Osobowość i temperament, a stres – autodiagnoza.
d) Poczucie kontroli jako źródło stresu.
e) Stresujące wydarzenia życiowe – autotest.
f) Ocena indywidualnego poziomu stresu.
g) Równowaga w różnych obszarach życia.
4.  Sposoby radzenia sobie ze stresem: 
a) Techniki relaksacyjne.
b) Wybranie sposoby radzenia sobie ze stresem.
c) Style wyjaśniania niepowodzeń i sukcesów.
d) Praktyczny sposób nabywania optymizmu.
e) Zajęcia skutecznie wzmacniające pozytywny nastrój.
5.   Relaks – urlop – odpoczynek:
a) Dlaczego nie odpoczywam? Przekonania i mity.
b) Jak chcemy odpoczywać?
c) Wypoczynek w zgodzie z własnym temperamentem.
d) Jak planować wypoczynek, aby spełnił swoją rolę?
e) Równowaga między życiem zawodowym, a prywatnym.

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi
  • Pracownicy działów kontroli i audytu, osoby rozliczające dotacje w JST.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - EMBA, EDBA, DBA – wykładowca akademicki, praktyk zarządzania, doktor biznesu, pedagog, psychotraumatolog i psychoterapeuta. Skutecznie łączy wiedzę o twardym biznesie z wiedzą o psychicznych predyspozycjach człowieka. Po 20-latach na stanowiskach zarządczych mówi o sobie: „jestem nieugięta dla sprawy i empatyczna dla ludzi”. Zrealizowała projekty zarządczo-doradczo-rozwojowe dla ok. 300 firm prywatnych oraz instytucji państwowych. Wspiera Rady Nadzorcze, Prezesów, Dyrektorów, Manager-ów i Właścicieli Firm w osiąganiu wyników biznesowych jako przy zachowaniu work life balance - równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym oraz dobrostanu psychicznego i poczucia obfitości.

Trener 2 - Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 885 PLN netto/os. Członkowie Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w ramach składki.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, pobyt w pokoju dwuosobowym, (dopłata do pokoju jednoosobowego 100 zł). Pełne wyżywienie (śniadanie, 2 obiady, przerwy kawowe w każdym dniu, kolacja grillowa), certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 czerwca 2023 r.