Czas pracy w jednostkach kultury. Rozliczanie czasu pracy w praktyce – wzorcowe dokumenty, przykłady rozliczeń, orzecznictwo. Przygotowanie do zmian w prawie pracy w 2023 r. – wskazówki i omówienie nowych wzorów dokumentów kadrowych.

Zapraszamy na szkolenie z tematyki czasu pracy w instytucjach kultury. Ekspert wskaże regulacje dotyczące prawidłowego rozliczania czasu pracy w jednostce, okresu rozliczeniowego, odpowiedzialności za naruszenie przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które w sposób praktyczny przybliży Państwu zasady dotyczące rozliczania czasu pracy w instytucjach kultury z uwzględnieniem wzorcowych dokumentów, przykładów rozliczeń oraz orzecznictwa biorąc pod uwagę wszystkie wprowadzone zmiany. Na szkoleniu uczestnikom zaprezentowane zostaną przepisy dotyczące czasu pracy znajdujące zastosowanie tylko do pracowników w instytucjach kultury, rozwiązania w zakresie systemu czasu pracy oraz przedstawienie aktualnego orzecznictwa w tym zakresie. W trakcie zajęć uczestnicy poprzez udział i dyskusję zdobędą konieczną wiedzę do prawidłowego rozliczania czasu pracy swoich pracowników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie przepisów i aktualnego orzecznictwa związanych z czasem pracy dot. instytucji kultury.
  • Prezentacja możliwych systemów czasu pracy i jego ewidencja.
  • Omówienie zmian w prawie pracy od 2023 roku.
  • Trener prowadzi zajęcia w sposób praktyczny, przedstawia problemy używając konkretnych przykładów z życia.
  • Spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek.
  • Uczestnicy otrzymają autorskie materiały szkoleniowe.
zwiń
rozwiń
Program

I. Czas pracy:
1. Nominalny czas pracy w 2023 r. – przykłady rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem systemu czasu pracy oraz wymiaru etatu pracy pracownika.
2. Definicja czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy.
3. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy – dyżur, czas podróży służbowej, czas trwania szkoleń. 
4. Praca w godzinach nadliczbowych – ustalanie i rozliczanie z przykładami.
5. Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy.
6. Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej. 
7. Dobowy i tygodniowy odpoczynek oraz przerwy w pracy. 
8. Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy oraz zasady ich prowadzenia elektronicznie i papierowo. 
9. Organizacja czasu pracy w wewnątrzzakładowych regulacjach. 
10. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 
11. Wykroczenia kwalifikowane przeciwko przepisom prawa pracy, w szczególności odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących pracownikami za naruszenie przepisów o czasie pracy. 
12. Czas pracy w aspekcie kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy – omówienie listy kontrolnej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji kultury utworzonej przez jednostkę samorządową, domów kultury, bibliotek, muzeów, ognisk kultury, teatrów, filharmonii, opery i operetki, galerii artystycznych, kin.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Starszy inspektor pracy, specjalista czasu pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 stycznia 2023 r.