Dialog instytucji kultury z organizatorem

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kultury. Zajęcia stacjonarne w reżimie sanitarnym.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Kultury. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Omówienie kwestii związanych z:
• uprawnieniami organizatora wobec instytucji kultury,
• współfinansowaniem imprezy razem z organizatorem,
• inspiracjami na działania kulturalne oraz źródła finansowania.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury.
• Co regulować a czego nie regulować w statucie instytucji kultury?
• Kształtowanie struktury organizacyjnej instytucji kultury.
• Powoływanie i odwoływanie wicedyrektora(ów).
• Powoływanie i odwoływanie dyrektora.
• Uprawnienia organizatora w stosunku do instytucji kultury.
• Nadzór nad instytucją kultury.
• Wykonywanie niektórych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora.
• Zastępowanie dyrektora podczas nieobecności.
• Gospodarka finansowa instytucji kultury – kompetencje dyrektora.
• Przystąpienie instytucji kultury do wspólnej obsługi.
Współfinansowanie imprezy razem z organizatorem.
• Aspekty księgowe związane z współorganizacją imprez.
• Czy organizację imprez wspólnie z organizatorem można potraktować jako działalność gospodarczą?
• Jaki dokument instytucja kultury powinna wystawić dla organizatora.
• Dotacje jako podstawowa forma finansowania instytucji kultury:
- dotacja podmiotowa i jej rozliczenie,
- dotacja celowa i jej rozliczenie,
- pożyczka od organizatora.
• Plan finansowy – dlaczego jest taki ważny i kiedy go korygować
• Polityka rachunkowości:
- czym trzeba pamiętać tworząc politykę rachunkowości,
- czy i kiedy zmieniać politykę rachunkowości.
• Czy i kiedy organizator może kontrolować instytucję kultury.
Inspiracje na działania kulturalne. Skąd je czerpać oraz jak finansować.
• Od pomysłu do projektu. Dobre przykłady i dobre rady.
• Źródła finansowania projektów kulturalnych.
• Gdzie szukać informacji na temat konkursów.
• Jakie typy projektów mogą otrzymać dofinansowanie.
• Oczekiwania grantodawców.
• Czym należy pamiętać w trakcie opracowania wniosku, by nie mieć trudności z jego rozliczeniem.
• Co może podlegać współfinansowaniu i na jakich zasadach.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kultury

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - od wielu lat pracuje w trzecim sektorze. Ukończyła Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, roczny program rozwojowy Interkulturowi Nawigatorzy oraz Szkołę Treningu Grupowego. Przez 10 lat związana ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” oraz Pracownią Duży Pokój. W latach 2012 – 2015 była członkinią Społecznej Rady Kultury przy Prezydent m.st. Warszawy. W latach 2017-2018 w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych pracowała z warszawskimi komisjami dialogu społecznego.

Trener 2 - ekonomistka, pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i finansami. Autorka licznych publikacji dla instytucji kultury m.in. z zakresu polityki rachunkowości.

Trener 3 - ekspert w dziedzinie funkcjonowania instytucji kultury, autor książki „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”. Kieruje Ośrodkiem Postaw Twórczych we Wrocławiu. Redaguje serwis internetowy dla menedżerów kultury. Z wykształcenia jest socjologiem i specjalistą z zakresu zarządzania. Ponadto ukończył studia doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest absolwentem m. in. Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Tutoringu Fundacji Szkoła Liderów oraz Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 15 lutego 2022 r.

MIEJSCE: Pałacyk Konopackiego, Dom Kultury Praga, ul. Strzelecka 11/13, 05-077 Warszawa
Cena udziału: 370 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerami, przerwy kawowe i lunch.