• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w kontekście sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów kulturalnych

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla instytucji kulturalnych i organizacji, które chcą tworzyć inkluzywne i dostępne programy kulturalne oraz skutecznie ubiegać się o finansowanie tych inicjatyw.

Ważne informacje o szkoleniu

Temat dostępności jest ważny i potrzebny, także w zakresie jej zapewnienia w projektach kulturalnych. Większość grantodawców publicznych: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Historii Polski, Narodowy Instytut Wolności itd. jako instytucje publiczne wymagają opisania dostępności w swoich formularzach wnioskowych.
Podczas proponowanego szkolenia:
• Odpowiemy na kluczowe pytania, jak projektować i realizować projekty kulturalne, które są dostępne dla wszystkich oraz jak to udokumentować we wnioskach o dofinansowanie.
• Przeanalizujemy zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w projektach realizowanych ze środków publicznych, w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
• Przestawimy i wskażemy najważniejsze wytyczne wynikające z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla instytucji kultury w przedmiotowej tematyce.
• Prezentowane zagadnienia będziemy wspierać licznymi przykładami z analizy praktyki stosowania przepisów oraz doświadczeń trenerki, aby lepiej je zobrazować. Szkolenie, oprócz części wykładowej, będzie zawierało również elementy w postaci ćwiczeń oraz dyskusji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i usystematyzujesz wiedzę na temat zasad pisania dostępnych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych.
• Poznasz zasady sporządzania projektów zgodnych z zasadami dostępności.
• Zapoznasz się z dobrymi praktykami i zrealizowanymi dostępnymi projektami związanymi z kulturą.
• Uzyskasz odpowiedzi na pytania:
- Jakie są aktualne trendy w przyznawaniu dotacji na dostępne projekty?
- Jakie przepisy regulują zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?
- Kto powinien ich przestrzegać?
- Dlaczego dostępność jest jednym z ważniejszych tematów we wnioskach grantowych?
- Czym jest dostępność?
- Jakie są trzy rodzaje dostępności i jak je rozumieć w kulturze?
- Jak zapewnić dostępność projektu we wnioskach dotacyjnych?

zwiń
rozwiń
Program

1. Kim jest osoba ze szczególną potrzebą? Omówienie różnych wariantów: osoby z niepełnosprawnością, opiekunowie dzieci, dzieci, kobiety w ciąży, seniorzy, cudzoziemcy, osoby z czasowo ograniczoną mobilnością.
2. Zapewnienie dostępności w kontekście:

● Projektowania uniwersalnego.
● Dostępu alternatywnego.
3. Dlaczego projekt powinien być dostępny? Omówienie przepisów prawa oraz obowiązków z nich wynikających dla:
● Instytucji publicznych.
● Innych podmiotów (ngo, przedsiębiorcy), realizujących projekty ze środków publicznych.
● Minimalne wymagania dotyczące zapewniania dostępności.
4. Model dostępnej kultury:
● Omówienie publikacji.
● Przydatność modelu w pisaniu wniosków i realizacji projektów.
5. Uwzględnianie trzech rodzajów dostępności we wnioskach dotacyjnych:
● Dostępność architektoniczna.
● Dostępność cyfrowa.
● Dostępność informacyjno-komunikacyjna.
6. Programy dotacyjne, w których należy zapewnić dostępność. Przykłady formularzy i zapisów. (MKiDN, NCK, MHP, NIW i inne), szczególnie:
● Kultura dostępna MKiDN.
● Edukacja kulturalna MKiDN.
● Kultura Interwencje NCK.
7. Dobre praktyki dostępnych projektów kulturalnych.
8. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy i członkowie:
• Instytucji publicznych z zakresu kultury (ośrodki kultury, biblioteki, muzea, teatry).
• Organizacji pozarządowych.
• Kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych.
• Instytucji publicznych - koordynatorzy ds. dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych oraz absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE na UW, Menedżer kultury na SGH; ekspertka oceniająca wnioski o dofinansowanie. Od lat zawodowo jest związana z kulturą i nauką. Jej doświadczenie dotyczy instytutów naukowych, bibliotek i szkół wyższych, ale też pozyskiwania zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych oraz instytucji publicznych (bibliotek, domów kultury). Swoją wiedzą dzieli się na blogu oraz profilach w mediach społecznościowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 lipca 2024 r.