• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dotacje celowe i podmiotowe w instytucji kultury. Jak prawidłowo ewidencjonować i rozliczać dotacje?

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury. Podczas szkolenia poruszone będą również zagadnienia związane z raportowaniem realizacji projektów finansowanych ze środków dotacyjnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Wszystkie instytucje kultury otrzymują dotacje, bo bez nich często nie mogłyby funkcjonować i rozwijać swojej działalności. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego prowadząca przekaże kompendium wiedzy z zakresu dotacji dla instytucji kultury, w tym m.in.:
• Co można sfinansować z dotacji?
• Czy organizator musi jej udzielić?
• Jak prawidłowo ująć dotacje w księgach rachunkowych, planie i sprawozdaniu finansowym?
W trakcie zajęć zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z przeznaczeniem dotacji, ewidencją księgową (także wydzieloną ewidencją dla projektów) i rozliczeniem dotacji oraz jej ujęciem w sprawozdaniu finansowymplanie finansowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie/poszerzenie wiedzy z zakresu dotacji w instytucjach kultury.
• Pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących otrzymywania i wydatkowania dotacji.
• Poznanie istotnych kwestii związanych z ujęciem dotacji w sprawozdaniu finansowym i planie finansowym.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów z zakresu wydatkowania i rozliczania otrzymanej dotacji.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz propozycji rozwiązań pojawiających się problemów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rodzaje dotacji i ich przeznaczenie.
2. Czy umowa dotacyjna jest konieczna?
3. Planowanie kosztów finansowanych dotacja w dobie inflacji.
4. Dotacja brutto czy netto.
5. Dotacje a VAT.
6. Ewidencja księgowa dotacji.
7. Rozliczenie dotacji.
8. Kiedy trzeba zwrócić dotację.
9. Dotacje w sprawozdaniu finansowym i planie finansowym.
10. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi oraz księgowi instytucji kultury, centrów usług wspólnych oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych, osoby zarządzające instytucjami kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, wieloletnia pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i finansami w instytucjach kultury. Autorka licznych publikacji dla instytucji kultury m.in. z zakresu polityki rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 października 2023 r.