Dotacje podmiotowe w instytucji kultury. Jak prawidłowo ewidencjonować i rozliczać dotacje?

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Dotacje podmiotową otrzymuje każda instytucja kultury.
• Co można finansować dotacją podmiotową?
• Kiedy można wystąpić o dotację celową i co nią sfinansować?
• Jak prawidłowo ewidencjonować dotacje i jak je rozliczyć?
Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą otrzymywania, wydatkowania i rozliczania dotacji. W trakcie zajęć zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z przeznaczeniem dotacji, ewidencją księgową (także wydzieloną ewidencją dla projektów) i rozliczeniem dotacji oraz ujęciem dotacji w sprawozdaniu finansowym i planie finansowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zagadnień związanych z dotacją podmiotową.
• Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z otrzymywaniem i wydatkowaniem dotacji.
• Omówienie istotnych kwestii związanych z ujęciem dotacji w sprawozdaniu finansowym i planie finansowym.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz propozycji rozwiązań pojawiających się problemów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rodzaje dotacji i ich ujęcie księgowe.
2. Dotacje organizatora na remont lub modernizację siedziby niebędącej własnością instytucji kultury.
3. Wydzielona ewidencja księgowa dla projektu finansowanego dotacją celową.
4. Zwrot organizatorowi niewykorzystanej części dotacji.
5. Podatek VAT a dotacje.
6. Rozliczenie dotacji.
7. Dotacje a fundusz instytucji kultury.
8. Dotacje w sprawozdaniu finansowym i planie finansowym.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi oraz księgowi instytucji kultury, Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych, osoby zarządzające instytucjami kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i finansami. Autorka licznych publikacji dla instytucji kultury m.in. z zakresu polityki rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 14 lutego 2022 r.