• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak prawidłowo tworzyć wewnętrzne regulacje dotyczące czasu pracy w instytucjach kultury

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z tematyki czasu pracy w instytucjach kultury. Ekspert wskaże regulacje dotyczące prawidłowego rozliczania czasu pracy w jednostce, okresu rozliczeniowego, odpowiedzialności za naruszenie przepisów.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Planowanie czasu pracy i w konsekwencji wiele kwestii związanych z jego rozliczaniem opiera się nie tylko na przepisach powszechnie obowiązujących, ale również na podstawie wewnętrznych regulacji obowiązujących u danego pracodawcy. Zastosowanie rozwiązań wewnętrznych ujętych w regulaminie pracy lub – u mniejszych pracodawców – obwieszczeniu o czasie pracy często jest powierzchowny i niewłaściwie sporządzony. Często wewnętrzne regulacje są nie tylko mało rozbudowane – zbyt ogólne i niedoprecyzowane, co prowadzi do licznych błędów w ich stosowaniu, nie nadążają one nie tylko za zmieniającymi się przepisami ale również za sposobem pracy przyjętym u danego pracodawcy. Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną zapisy regulaminu pracy (obwieszczenia o czasie pracy) odnoszące się do problematyki czasu pracy i konsekwencje zastosowania takich lub innych rozwiązań w tym zakresie. Zostaną przedstawione przykłady zapisów dotyczące poszczególnych kwestii związanych z czasem pracy i omówione konsekwencje zastosowania konkretnych rozwiązań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zapisów regulaminu pracy (obwieszczenia o czasie pracy) odnoszące się do problematyki czasu pracy i konsekwencje zastosowania takich lub innych rozwiązań w tym zakresie.
• Przedstawienie przykładów zapisów dotyczących poszczególnych kwestii związanych z czasem pracy i omówienie konsekwencji zastosowania konkretnych rozwiązań.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowościach jakie mają miejsce przy tworzeniu wewnętrznych regulacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wewnętrzne źródła prawa pracy:
• Obowiązkowe regulaminy.
• Przepisy powszechnego prawa pracy a zapisy regulaminów – pierwszeństwo stosowania, konsekwencje nieważności zapisu niezgodnego z prawem.
• Tryb ustalania regulaminów.
• Wejście w życie regulaminów.
2. Rozkłady, systemy i okresy rozliczeniowe w regulaminie pracy.
3. Pojęcie czasu pracy, podstawowe pojęcia związane z czasem pracy.
4. Rozkłady czasu pracy.

• Rozkłady stałe.
• Zasady tworzenia harmonogramów.
• Granice, po których można poruszać się tworząc harmonogramy.
• Zapisy o możliwości zmian harmonogramów.
5. Systemy czasu pracy.
• Przypisanie systemów do poszczególnych grup pracowników.
• System podstawowy.
• System równoważny.
• System zadaniowy.
6. Okresy rozliczeniowe czasu pracy.
7. Wyodrębnienie w regulaminie kierowców.
8. Pora nocna.
9. Niedziele i święta – dostosowanie godzin granicznych tych dni do potrzeb pracodawcy.
10. Zlecanie pracy nadliczbowej.
11. Obowiązki przełożonych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza instytucji kultury, pracownicy kadr, audytorzy wewnętrzni, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca, ekspert znający specyfikę funkcjonowania instytucji kultury, zajmuje się doradztwem prawnym, jest autorem i współautorem kilkudziesięciu książek w tym Czas pracy w instytucjach kultury. Planowanie, rozliczanie, regulacje wewnętrzne, autor ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy oraz licznych komentarzy prawnych.. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla jsfp, w szczególności dla instytucji kultury. Doświadczona trener, wysoko oceniany na szkoleniach za trafny i jasny przekaz.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 23 stycznia cena wynosi 369,00 PLN netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 stycznia 2023 r.