Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej

Zapraszamy na szkolenie z redagowania pism urzędowych, podczas którego zapoznają się Państwo m.in. z zasadami poprawności językowej przy tworzeniu dokumentów urzędowych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu podczas którego dowiedzą się Państwo w jaki sposób poprawnie tworzyć strukturę pism urzędowych i bezbłędnie je redagować. Zdobędą Państwo wiedzę nt. zasad redagowania urzędowych dokumentów w wersji elektronicznej, korespondencji urzędowej, prawidłowo stosując zasady ortografii i interpunkcji w języku urzędowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • utrwalenie wiedzy dotyczącej zasad redagowania pism urzędowych,
  • utrwalenie wiedzy dotyczącej zasad ortografii i interpunkcji w języku urzędowym,
  • poznanie zasad redagowania urzędowych dokumentów w wersji elektronicznej,
  • poznanie zasad savoir-vivre obowiązujących w korespondencji urzędowej,
  • wymiana doświadczeń pod okiem doświadczonego trenera.
zwiń
rozwiń
Program

1. Poprawność językowa a wizerunek urzędu.
2. Kultura języka polskiego w redagowaniu tekstów urzędowych – podstawowe zasady i normy. 
3. Omówienie i analiza najczęściej występujących błędów językowych w pismach urzędowych.
4. Redagowanie pism urzędowych. Zasady redakcji wynikające z Zasad techniki prawodawczej.
5. Elementy języka dziennikarskiego przydatne do redakcji tekstu urzędowego:
• ortografia – duża litera, odmiana nazwisk, używanie liczebników i dat, skrótowce, sposoby zapisu nazw stanowisk, sposoby zapisu nazw terenu, odmiana nazw miejscowości – przypomnienie podstawowych zasad;
• interpunkcja w pismach oficjalnych – jak uniknąć błędów, przypomnienie podstawowych zasad;
• gramatyka – przypomnienie reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi – przegląd obowiązujących zasad;

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, przygotowujący korespondencję urzędową oraz wszyscy inni pracownicy, którzy pragną odświeżyć sobie zasady tworzenia profesjonalnej korespondencji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

HR Business Partner, trener, doradca, właściciel firmy szkoleniowej. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ponad 10 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych. Nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu systemów ocen pracowniczych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały. Prowadzi szkolenia m.in. z następujących obszarów: obsługa klienta, język urzędowy, zarządzanie zespołem, zarządzanie relacjami, świadome przywództwo, motywowanie pracowników, systemy ocen pracowniczych, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, coaching i mentoring, radzenie sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem, przedsiębiorczość akademicka.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 289 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl.pl do 17 maja 2021 r.