• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak skutecznie prowadzić komunikację z mediami w jst? Zasady funkcjonowania biura prasowego, zespołu ds. Promocji i rzeczników prasowych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z dziedziny Public Relations, podczas którego odpowiemy na pytanie jak zbudować i wdrożyć politykę informacyjną administracji publicznej w kontekście pracy rzecznika prasowego i kształtowania wizerunku urzędu.

Ważne informacje o szkoleniu

Sprawne biuro prasowe czy specjalista ds. promocji i komunikacji z mediami, rzecznik prasowy w administracji publicznej koordynuje i prowadzi działania związane z zewnętrzną komunikacją jednostki, wspierając budowanie jej wizerunku i zaufanie wśród interesariuszy. Podczas proponowanego szkolenia wskażemy w jaki sposób sprawnie budować i kształtować strategią informacyjną, jak planować i realizować działania PR, a także utrzymywać pozytywny wizerunek jednostki. Omówimy zasady budowy i realizacji skutecznej komunikacji w biurze prasowym, zespole promocji i kontaktu z mediami w administracji publicznej. Wskażemy na zasady współpracy tych zespołów czy też specjalisty ds. promocji i kontaktu z mediami czy rzecznika prasowego z innymi pracownikami urzędu. Prezentowane zagadnienia będziemy omawiać w oparciu o przykłady, wskazując dobre praktyki które będzie można wdrożyć w swojej jednostce, tak żeby sprawnie realizować politykę informacyjną danej jednostki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania biura prasowego, zespołu ds. promocji i komunikacji z mediami czy też rzecznika prasowego.
• Zapoznanie z zasadami i technikami skutecznej komunikacji w biurze prasowym.
• Podniesienie umiejętności w zakresie pisania i redagowania materiałów dla mediów.
• Zdobywanie wiedzy na temat roli i funkcji biura prasowego, zespołu ds. promocji i komunikacji z mediami czy też rzecznika prasowego oraz sposobów, w jakie może ono wpływać na wizerunek instytucji.
• Zapoznanie ze sposobami skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć:
- Jakie są najważniejsze zasady komunikacji z mediami?
- Jakie są podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane w pracy w z mediami?
- Jakie są trendy i nowe narzędzia w PR, które warto uwzględnić w swojej pracy?

zwiń
rozwiń
Program

1. Budowanie komórek do spraw promocji i komunikacji w jst:
• Strategia i struktura biura prasowego, zespołu promocji i rzecznika prasowego.
• Wybrane narzędzia komunikacji zewnętrznej i ich wykorzystanie praktyce np. materiały prasowe, newslettery, media społecznościowe itp.
• Planowanie i realizacja działań z zakresu komunikacji w jednostce administracji publicznej.
• Znaczenie monitoringu dla realizacji celów biura, zespołu promocji i rzecznika prasowego.
• Współpraca z innymi komórkami instytucji w ramach realizacji zadań.
2. Podstawowe zasady funkcjonowania:
• Rola i zadania oraz wymagania i oczekiwania w zespołach ds. komunikacji z mediami.
• Współpraca z mediami - przygotowywanie konferencji prasowych, materiałów prasowych, zasady kontaktów z dziennikarzami itp.
• Zasady organizacji współpracy z kierownictwem jednostki i innymi komórkami instytucji.
• Budowanie relacji z interesariuszami jednostki administracji.
3. Kreowanie wizerunku jednostki administracji publicznej:
• Jak budować i wspierać pozytywny wizerunek jednostki.
• Strategie komunikacji oparte na wartościach i misji.
• Budowanie wiarygodności i zaufania w oczach interesariuszy.
4. Zarządzanie sytuacją kryzysową:
• Jak przygotować się na kryzysy?
• Jak reagować na niekorzystne informacje i wydarzenia?
• Wybrane case studies z zakresu komunikacji kryzysowej np. incydenty bezpieczeństwa publicznego, konflikty społeczne czy awarie.
5. Ćwiczenia praktyczne m.in.:
• Przygotowywanie materiałów prasowych.
• Organizacja briefingów i konferencji prasowych.
6. Posumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, pracownicy biura prasowego, pracownicy zespołów ds. promocji i komunikacji z mediami czy też rzecznika prasowego oraz osoby odpowiedzialne za relacje z mediami, rzecznicy prasowi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik sektora publicznego, który od 15 lat jest związany z branżą public relations i zintegrowanej komunikacji marketingowej. Na różnych stanowiskach związanych z komunikacją i marketingiem realizował projekty m.in. dla sektora finansów publicznych. Odpowiadał również za kampanie CSR i PR regionów. Przez wiele lat był rzecznikiem prasowym. Zajmował się również komunikacją w największym polskim portalu społecznościowym nk.pl. Jest absolwentem politologii, filozofii, a także podyplomowych studiów z public relations.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 czerwca 2023 r.