• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucjach kultury.

Kontrola zarządcza jest bardzo istotnym zagadnieniem w instytucjach kultury, w związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze element kontroli zarządczej, m.in. jej cele, standardy czy zarządzanie ryzykiem.

Ważne informacje o szkoleniu

Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym instytucji kultury stała się jednym z najważniejszych działań objętym odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia, przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej, zasad efektywnego i skutecznego zarządzania oraz gospodarowania środkami w jednostkach sektora finansów publicznych. Prowadząca omówi wzorcową dokumentację i sposoby jej tworzenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznają Państwo kompendium wiedzy dotyczącej sposobu identyfikowania, analizowania i dokumentowania ryzyk w instytucji kultury, wraz ze wzorcową dokumentacją.

W materiałach szkoleniowych otrzymają państwo wzorcową dokumentację (wzory zarządzeń i tabele dotyczące tworzenia ryzyk dla instytucji kultury) oraz cenne wskazówki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kontrola zarządcza – pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w instytucjach kultury.
2. Standardy kontroli zarządczej  –  cel i  ich charakter.
3. Obszary kontroli zarządczej.
4. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko: 
• dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, 
• sprawność nadzoru,  
• ciągłość działalności,
• ochrona zasobów,  
• szczegółowe mechanizmy kontroli. 
5. Procedury kontroli zarządczej i technika ich tworzenia  – zagadnienia  praktyczne.
6. Przepisy wewnętrzne,  zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień i ich rola w kontroli zarządczej –  wzory dokumentacji.
7. Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory  dokumentacji) – warsztaty: 
• identyfikacja ryzyka – sposoby i metody (przykłady),
• analiza ryzyka – segregacja,
• reakcja na ryzyko – wybór czy odrzucenie? 
8. Rola kierownika jednostki, głównego księgowego  oraz pracowników instytucji sektora finansów publicznych w  zakresie kontroli zarządczej – odpowiedzialność dyscyplinarna.
9. Konsultacje.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca i pracownicy instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.
Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 12 lipca 2023 r.