• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Należności i zobowiązania instytucji kultury

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Polecamy Państwa uwadze szkolenie, podczas którego uczestnicy uzyskają kompleksowe informacje i wiedzę niezbędną dla pracowników działów księgowych w instytucjach kultury w kontekście należności i zobowiązań.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowa ewidencja należności pozwala na skuteczne dochodzenie swoich praw przez instytucje kultury, a tym samym na wpływ środków pieniężnych. Zobowiązania to dług za nabyte środki i usługi do prowadzonej działalności, a ich prawidłowe regulowanie jest szczególnie ważne w jednostkach finansów publicznych. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których prowadząca – ekspert i praktyk w zakresie rachunkowości instytucji kultury omówi prawne i księgowe aspekty związane z należnościami i zobowiązaniami, a także wyjaśni wiele wątpliwości, z którymi na co dzień spotykają się księgowi instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podczas zajęć dowiesz się:
- Jak prawidłowo ewidencjonować należności i zobowiązania w instytucjach kultury oraz jak wykazywać je w sprawozdaniach?
- Jak dochodzić swoich należności?
• Poznasz problematykę należności i zobowiązań o charakterze prawnym i księgowym m.in. aktualizacja należności, naliczanie odsetek, czy odpisy aktualizacyjne.
• Będziesz mógł na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Należności i ich podział.
2.  Ewidencja księgowa należności.
3. Wycena należności.
4. Ściąganie należności.
5. Odpisy aktualizujące należności.
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
7. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.
8. Odsetki od należności i zobowiązań.
9. Należności i zobowiązania w planie finansowym.
10. Należności i zobowiązania w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z.
11. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi i księgowi instytucji kultury, pracownicy jst zajmujący się instytucjami kultury oraz wszystkie osoby, które są zainteresowane tematem zobowiązań i należności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania  rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i finansami, w szczególności instytucji kultury. Autorka wielu artykułów i książek, a także prowadząca szkolenia z zakresu rachunkowości i finansów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 grudnia 2023 r.