• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji kultury stwierdzone po przeprowadzonych kontrolach

online
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 28.05.2024 cena: 399,00 zł/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom instytucji kultury szkolenie, którego przedmiotem będą najistotniejsze zagadnienia prawne i organizacyjne ich dotyczące w kontekście wyników kontroli przeprowadzonych przez PIP i NIK.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawimy i omówimy nieprawidłowości i uchybienia, jakie instytucje kontrolne (m.in. NIK, PIP) stwierdzały w zakresie funkcjonowania instytucji kultury w głównych obszarach takich jak: finansowe i księgowość, gospodarowanie mieniem, zamówienia publiczne. Zaprezentowane przykłady pozwolą na identyfikację nieprawidłowości oraz uchybień i podjęcie działań naprawczych czy zapobiegających ich występowaniu w przyszłości. Pozwolą też zapoznać uczestników ze stanowiskami organów kontrolnych w kwestiach naruszających dyscyplinę finansów publicznych i lepiej przygotować instytucję pod kątem planowanych audytów i kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z ustaleniami kontroli przeprowadzonych w instytucjach kultury, w tym w szczególności stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień;
 • zrozumienie identyfikowania nieprawidłowości i uchybień celem zapobiegania ich powstawaniu ewentualnie ich wyeliminowania;
 • Uchronienie się przed naruszeniem przepisów prawa w tym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych;
 • Przegląd omawianych obszarów nieprawidłowości pełniejsze przygotowanie jednostki do kontroli.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Nieprawidłowości w zakresie organizacji i funkcjonowania instytucji kultury dotyczące m.in.
 • zapisów statutów;
 • zapisów regulaminów organizacyjnych;
 • realizacji zadań statutowych;
 • udzielania upoważnień. 
 1. Nieprawidłowości w zakresie księgowo-finansowym dotyczące m.in.
 • wewnętrznych regulacji instytucji w przedmiotowym zakresie;
 • planu rzeczowo-finansowego;
 • zawierania i rozliczania umów;
 • regulowania zobowiązań;
 • inwentaryzacji.
 1. Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania mieniem.
 2. Nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych dotyczące m.in. nieprzestrzegania ustawy prawo zamówień publicznych i wewnętrznych regulacji instytucji w przedmiotowym zakresie. 
 3. Nieprawidłowości w pozostałych zakresach działania instytucji kultury dotyczące m.in.
 • spraw pracowniczych oraz płacowych;
 • ewidencji i rozliczania czasu pracy.
 1. Podsumowanie zajęć, odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca instytucji kultury; pracownicy działów organizacyjnych, kadrowych, płacowych i księgowych instytucji kultury (muzeów, teatrów, bibliotek, filharmonii, domów i ośrodków kultury, galerii), pracownicy organów stanowiących instytucji kultury, pracownicy realizujący zadania kontrolne i/lub audytowe w instytucjach kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy i doświadczony trener. Aktywny kontroler wewnętrzny specjalizujący się w kontroli instytucji kultury. Długoletni praktyk w zakresie zarządzania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 28.05.2024 cena: 399,00 zł/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 10 czerwca 2024 r.