• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona wizerunku w sieci i w mediach społecznościowych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące promowania instytucji publicznych poprzez media społecznościowe którego przedmiotem będzie ochrona wizerunku. Na zajęcia zapraszamy przede wszystkim pracowników wydziałów promocji.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Jak chroniony jest nasz wizerunek? Czy upublicznianie w sieci wizerunku drugiej osoby jest zgodne z prawem? Kiedy możemy upublicznić wizerunek drugiej osoby w sieci? Kiedy naruszamy prawo? A kiedy nasze działania są zgodne z przepisami? Zapraszamy Państwa do udziału w naszym szkoleniu podczas którego zapoznamy uczestników z przepisami o ochronie dóbr osobowych oraz przeanalizujemy przepisy o ochronie wizerunku. Przedmiotem naszych rozważań będzie również omówienie praktyki stosowania przepisów KC, prawa autorskiego i RODO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu regulacji dotyczących ochrony wizerunku i dóbr osobistych w sieci i w mediach społecznościowych.
• Umiejętność rozeznania co do podstaw prawnych i zakresu zgodnego z prawem wykorzystywania wizerunku.
• Poznanie przykładów naruszeń wizerunku.
• Zdobycie wiedzy z zakresu odpowiedzialności za naruszenie wizerunku osoby trzeciej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Co oznacza prawo do wizerunku, komu przysługuje i na czym polega jego ochrona?
2. Przejawy naruszenia wizerunku.
3. Jakie przepisy prawa należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu z Facebooka, strony internetowej i BIP w kontekście wykorzystywania wizerunku?
4. Przesłanki legalności działania w mediach społecznościowych przez jednostki samorządu terytorialnego.
5. Jakie dobra osobiste można naruszyć przez publikację na portalach społecznościowych czy stronach internetowych?
6. Czym jest prawo do wizerunku i jak przepisy RODO wpływają na udostępnianie danych osobowych na portalach społecznościowych i stronach internetowych?
7. Jaki jest dopuszczalny zakres udostępnianych treści?
8. Jaka jest odpowiedzialność za opublikowane treści?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za promocję, wizerunek urzędu (miasta, gminy itp.), komunikację z mieszkańcami, pracownicy wydziałów kultury, promocji, pracownicy instytucji kultury, audytorzy, kontrolerzy, Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partnerka w Kancelarii Radców Prawnych oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka monografii “Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym”,. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu isp. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ma za sobą kilkaset autorskich szkoleń i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 października 2022 r.