• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie organizacja imprez masowych. Zajęcia dedykowane są przede wszystkim pracownikom wydziałów promocji oraz zarządzania kryzysowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omówiony zostanie proces organizacji i zabezpieczenia imprezy masowej, w tym m.in. wymogi dot. bezpieczeństwa, kwestie odpowiednich zezwoleń, ewentualne kontrole przebiegu wydarzenia czy konieczność przerwania imprezy. Uczestnicy zapoznają się nie tylko z wymogami prawnymi i obowiązującymi przepisami, ale również z problemami praktycznymi, które najczęściej przytrafiają się podczas przygotowywania i prowadzenia imprezy masowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie najlepszych standardów i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.
  • Praktyczne przedstawienie wymogów przepisów prawa oparte na wieloletnim doświadczeniu prowadzącego szkolenie podczas największych i najważniejszy imprez masowych w ostatnich latach.
  • Analiza studiów przypadków zdarzeń podczas imprez masowych zarówno w kraju, jak również zagranicą.
zwiń
rozwiń
Program

Część I. Charakterystyka imprezy masowych.
1. Rodzaje i specyfika imprez masowych.
2. Wyłączenia spod ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
3. Zagrożenia i wyzwania podczas imprez masowych.
4. Wymagania przepisów prawa oraz regulacje sektorowe.
5. Odpowiedzialność organizatora wydarzenia.

Część II. Warunki i wymagania bezpieczeństwa.
1. Wymagania architektoniczno-budowlane.
2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.
3. Zaplecze higieniczno-sanitarne.
4. Zaplecze gastronomiczne (napoje alkoholowe).
5. Zabezpieczenie medyczne.
6. Służby porządkowe i służby informacyjne.
7. Rejestrowanie obrazu i dźwięku (monitoring).
8. Obsługa uczestników wydarzenia.

Część III. Organizacja imprezy masowej.
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na imprezę masową.
2. Wydawania opinii przez właściwe służby, straże, inspekcje.
3. Decyzja w sprawie imprezy masowej.
4. Kontrola przebiegu imprezy masowej.
5. Przerwanie imprezy masowej.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników samorządowych oraz instytucji uczestniczących w procesie wydawania zezwoleń na organizację imprezy masowej. W równym stopniu uczestnikami mogą być zarządzający obiektami komunalnymi, pracownicy lokalnych instytucji publicznych, organizatorzy imprez masowych oraz przedstawiciele służb i formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnieniami organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych zajmuje się od przeszło dziesięciu lat. W latach 2010 – 2015 stały współpracownik operatora Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie uczestniczył w opracowaniu planów i procedur bezpieczeństwa organizowanych tam wydarzeń. Jako trener służb informacyjnej i porządkowej przeszkolił kilkuset pracowników. W trakcie największych imprez masowych organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie zarządzał zespołami pracowników liczącymi od kilku do nawet kilkuset osób. Jako menedżer obszaru nadzorował organizację oraz przebieg procesu wejścia i wyjścia uczestników podczas wszystkich meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM organizowanych w Warszawie. Odpowiadał ponadto za rekrutację i przeszkolenie operatorów monitoringu wizyjnego, organizację stanowisk pracy i opracowanie procedur współpracy z pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczeniu imprezy masowej. Natomiast w trakcie pracy w administracji samorządowej (miasto wojewódzkie) prowadził sprawy z zakresu wydawania zezwoleń i kontroli przebiegu imprezy masowej. Jest współautorem publikacja "Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki".

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 22 lutego 2023 r.