Organizuj i śpij spokojnie - organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie organizacja imprez masowych. Zajęcia dedykowane są przede wszystkim pracownikom wydziałów promocji oraz zarządzania kryzysowego.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Obecne widowiska kulturalno-rozrywkowe wymagają nowoczesnego, kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem - najważniejszego i podstawowego elementu każdej imprezy masowej. Aktualne potrzeby widzów, mediów i środowisk lokalnych, zmuszają organizatorów imprez do ciągłego doskonalenia oraz bardzo restrykcyjnego przestrzegania procedur i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu stacjonarnym organizowanym w Warszawie, podczas którego przeanalizujemy przepisy dotyczące organizacji i zapewniania bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Zajęcia będą miały formułę warsztatową, omawiane zagadnienia prawne poparte zostaną licznymi przykładami wdrożonych już rozwiązań, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie specyfiki wydarzeń kulturalnych i sportowych o różnym charakterze.
• Zapoznanie się z polskim prawem dotyczącym imprez, w tym między innymi Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych czy Ustawa o Ruchu Drogowym.
• Poznanie roli Organizatora i jego zadań związanych z kwestiami zapewnienia bezpieczeństwa.
• Poznanie zagrożeń jakie mogą nas spotkać na imprezach o charakterze publicznym oraz wskazanie jak można je przewidzieć.
• Zapoznanie się z dokumentacją wymaganą na imprezach masowych oraz innych imprezach o charakterze publicznym.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej zarządzania tłumem oraz niebezpieczeństwem z tym związanym.
• Poznanie różnic między zabezpieczeniem, bezpieczeństwem a obsługą widza.

zwiń
rozwiń
Program

1. Imprezy masowe w Polsce oraz imprezy o charakterze publicznym, charakterystyka.
2. Podstawy prawne.
3. Zarządzanie bezpieczeństwem.
4. Zadania i rola Organizatora oraz odpowiedzialność prawna Organizatora imprezy.
5. Cykl imprezy masowej , nowoczesne podejście do organizacji imprez.
6. Bezpieczeństwo, zabezpieczenie, serwis - 3S – system.
7. Możliwe zagrożenia na imprezie publicznej i jak się robi prostą analizę ryzyka.
8. Organizacja imprezy – jak to robią najlepsi? Na czym polega ich sukces?
9. Podstawowa dokumentacja na imprezę.
10. Co powinien zawierać plan ochrony/ zabezpieczenia.
11. Zintegrowany model bezpieczeństwa – co to jest?
12. Współpraca Organizatora ze Służbami Państwowymi.
13. Agencje ochrony- jak z nimi działać, jak z nimi współpracować, jak je kontrolować?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy ośrodków kultury, sportu i rekreacji, pracownicy urzędów miast i gmin wydających pozwolenia na imprezy oraz nadzorujący je, przedstawiciele organizacji pozarządowych organizujący wydarzenia i eventy o charakterze publicznym, przedstawiciele firm pracujących przy organizacji imprez wszelakich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Certyfikowany trener, który szkolił się w Polsce i za granicą. Wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz ekspert czołowych stacji telewizyjnych i gazet z zakresie bezpieczeństwa publicznego. Od 25 lat zajmuje się bezpieczeństwem publicznym, a szczególnie zabezpieczaniem imprez o charakterze masowym. Specjalizuje się m.in w zarządzaniu tłumem, systemach antyterrorystycznych i systemach zarządzania kryzysowego. Był między innymi odpowiedzialny za przygotowania i bezpieczeństwo na stadionie w Gdańsku podczas EURO2012.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 499,00 zł netto PLN. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 października 2022 r.