Podatek VAT w działalności instytucji kultury w 2021 roku – zasady, problemy, zmiany

W 2021 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa szkolenia z vat w Instytucjach Kultury. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. vat-r online

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo kompleksową wiedzę niezbędną do prawidłowego rozliczania podatku VAT w instytucjach kultury wg obowiązujących przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy poznają zasady wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT w instytucjach kultury po zmianach przepisów. Obszerny materiał dotyczący przepisów podatku VAT, który Państwo otrzymają wyjaśnia wiele problemów, nastręczających wątpliwości interpretacyjne i będących przedmiotem kontroli oraz odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W materiałach szkoleniowych otrzymają państwo wzorcowe zarządzenia i instrukcje dotyczące podatku VAT  oraz praktyczne wskazówki.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy.
 2. Dokumenty księgowe w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować.
 3. Terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym.
 4. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT-em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem).
 5. Częściowe odliczanie VAT – struktura (prewspółczynnik i proporcja) w instytucji kultury.
 6. Korekta odliczeń VAT: roczna, 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady.
 7. Czym się różni:
  1. „Split payment”- czyli system podzielonej płatności (MPP),
  2. Biała lista podatników.
 8. Nowy JPK- od 1 października 2020 r.:
  1. z jakich elementów składają się struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7 – ich opis i oznaczenia,
  2. jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach sprzedaży – struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K – kody grup towarowych (GTU) w nowej strukturze JPK_VAT, nowe oznaczenia i symbole),
  3. jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach zakupu – struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K – ich oznaczenia i symbole,
  4. jak wygląda struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K oraz ujęcie korekt.
 9.  Zmiany – wybrane zagadnienia z VAT.
 10.  Konsultacje w zakresie przedstawionych zagadnień.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz wielu publikacji o ww. tematyce. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem, nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 330 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 29 września 2021 r.