Podatek VAT w działalności instytucji kultury w 2022 roku – zasady, zmiany, bieżące problemy

W 2022 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie z vat w instytucjach kultury. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo kompleksową wiedzę niezbędną do prawidłowego rozliczania podatku VAT w instytucjach kultury wg obowiązujących przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie się z zasadami wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT w instytucjach kultury po zmianach przepisów.
  • Pozyskanie obszernego materiału dotyczącego przepisów podatku VAT, wyjaśniającego wiele problemów i wątpliwości interpretacyjnych będących przedmiotem kontroli oraz odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  • W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo pakiet wzorcowych zarządzeń i instrukcji dotyczących podatku VAT oraz praktycznych wskazówek ich wykorzystania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy.
2. Dokumenty księgowe w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować.
3. Częściowe odliczanie VAT – struktura (prewspółczynnik i proporcja) w instytucji kultury. 
4. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem).
5. Korekta odliczeń VAT: roczna, 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady.
6. Czym się różni:
a) „split payment”- czyli system podzielonej płatności (MPP),
b) biała lista podatników.
7. JPK w kulturze – ze zmianami w 2021 i 2022 r.
a) Struktury schematu głównego dla JPK_V7M / JPK_V7K – ich opis i oznaczenia.
b) Jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach sprzedaży – struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M / JPK_V7K – kody grup towarowych (GTU) w zmienionej strukturze JPK_VAT, zmienione oznaczenia i symbole).
c) Jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach zakupu – struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K - ich oznaczenia i symbole.
8. Pakiet SLIM VAT 1 , SLIM VAT 2, NOWY ŁAD  – jak rozliczać podatek VAT kolejno: od 1 lipca 2021 r., 1 października 2021 r, od 1 stycznia 2022 r. i dalej, w tym:
a) Korygowanie transakcji w podatku VAT – przykłady.
b) Jaki limit obowiązuje po nowelizacji na nieewidencjonowane prezenty małej wartości? 
c) Wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego – jak obniżyć kwotę podatku należnego w wypadku rozliczeń miesięcznych? 
9. Tarcza Antyinflacyjna – zmiany stawek VAT.
10. Zmiany w fakturowaniu, faktury ustrukturyzowane oraz Krajowy System e-Faktur (KSeF).
11. Inne wybrane zagadnienia dotyczące instytucji kultury.
12. Konsultacje w zakresie przedstawionych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury, pracownicy CUW.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, Jest znanym i cenionym szkoleniowcem, nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 27 października 2022r.