Prawo autorskie i prawa pokrewne. Obowiązujące przepisy w praktyce

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo autorskie i prawa pokrewne, szczególnie polecamy je pracownikom wydziałów promocji oraz Instytucji Kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, którego przedmiotem jest omówienie w sposób przekrojowy zagadnień związanych z korzystaniem z praw autorskich i praw pokrewnych. W ramach szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza m.in. na temat bezpiecznej eksploatacji utworów w Internecie oraz problematyka korzystania z cudzych dzieł. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu, zdobędą umiejętności dzięki którym będą mogły wykonywać swoje obowiązki zgodne z prawem twórczości innych osób. Zwiększą także swoją świadomość w zakresie stosowania utworów bez potrzeby uzyskiwania zgody ich autorów oraz nienarażania się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw twórców.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zakresu ochrony utworów i dzieł.
• Wyjaśnienie kto korzysta z ochrony prawa autorskiego i jego zasady.
• Omówienie ograniczeń treści autorskich praw majątkowych.
• Zaprezentowanie czym są prawa pokrewne.
• Omówienie umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu.
• Wyjaśnienie zasad praw autorskich w Internecie.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Źródła prawa autorskiego i zakres regulacji.
2. Zakres ochrony:
a. definicja utworu, moment powstania i jego rodzaje,
b. utwór a inny wytwór intelektu,
c. wykorzystanie cudzego utworu w utworze własnym,
d. programy komputerowe, utwory pracownicze, audiowizualne i inne jako przykład szczególnego rodzaju utworów.
3. Treść prawa autorskiego:
a. prawo do integralności utworu, prawo do rzetelnego wykorzystania utworu, prawo do autorstwa i inne jako prawa autorskie osobiste,
b. treść prawa, pola eksploatacji, prawo do rozporządzania utworem i pobierania wynagrodzenia z tytułu jego udostępniania i inne jako prawa autorskie majątkowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszystkie osoby dla których znajomość zagadnień związanych z korzystaniem z praw autorskich lub innych praw pokrewnych jest niezbędna do prawidłowego pełnienia obowiązków służbowych np. pracownicy wydziałów promocji czy pracownicy instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi i doradczymi w Polsce. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Czynny koordynator ds. dostępności, inspektor ochrony danych osobowych w wielu instytucjach administracji państwowej, samorządowej oraz sektora prywatnego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 26 maja 2021 r.