• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie projektów kulturalnych, finansowanych ze źródeł krajowych

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom instytucji kultury, którego przedmiotem będzie rozliczanie środków pozyskanych na działalność kulturalną. Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy i umiejętności prawidłowego rozliczania środków finansowych na działalność kulturalną.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące rozliczana projektów, finansowanych ze źródeł krajowych (np. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, źródeł fundacyjnych). Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną profesjonalistkę z obszaru kultury, mającą na swoim koncie wiele zrealizowanych i rozliczonych projektów kulturalnych, która podzieli się z uczestnikami swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem w przedmiotowym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie zasad sporządzania raportów i sprawozdań.
• Nabycie umiejętności prawidłowego odczytania i rozumienia zapisów dotyczących rozliczania projektów zawarty w dokumentacji konkursu.
• Poznanie odpowiedzi między innymi na pytania:
- W jaki sposób prawidłowo rozliczać projekty kulturalne?
- Jak zadbać o poprawność sprawozdań i dokumentacji?
- Jak poradzić sobie z nietypowymi sytuacjami: zwrot dotacji, niewypełnienie wskaźników?

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe koncepcje i pojęcia.
2. Jak wygląda droga wniosku od otrzymania dofinansowania do rozliczenia projektu?
3. Jakie dokumenty składają się na całość aplikacji wnioskowej np. wniosek, aktualizacja, umowa o dofinansowanie, raport.
4. Czym są elektroniczne systemy rozliczania projektów i jak z nich korzystać, rozliczając wniosek?
5. Czym jest rozliczenie merytoryczne i na co zwrócić uwagę przy opisie wykonania zadania?
6. Jakie wymogi formalne muszą spełniać załączniki do rozliczenia?
7. Czym są wskaźniki realizacji zadania? Co zrobić w przypadku ich nieosiągnięcia?
8. Jakie są zasady rozliczenia finansowego projektu?
9. W jakich przypadkach należy zwrócić całość albo część dotacji?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy publicznych instytucji kultury, pracownicy NGO związanych z sektorem kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych oraz absolwentka studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE na UW, Menedżer kultury na SGH. Od lat zawodowo jest związana z kulturą i nauką. Jej doświadczenie dotyczy instytutów naukowych, bibliotek i szkół wyższych, ale też pozyskiwania zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych oraz instytucji publicznych (bibliotek, jednostek edukacyjnych, domów kultury). Autorka bloga dotyczącego pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalną. Zrealizowała wiele projektów kulturalnych, począwszy od koncepcji, poprzez sporządzenie dokumentacji i aplikację do odpowiedniego programu, skończywszy na realizacji i rozliczeniu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 lutego 2024 r.