Przygotowanie wniosków do programów MKiDN

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikam

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie przygotowanie wniosków do projektów dofinansowanych w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Co roku jesienią Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków do programów własnych, poprzez które wspiera realizację kulturalnych przedsięwzięć w całej Polsce. Szkolenie pozwoli Państwu przygotować się do pracy nad własnymi wnioskami. Poznanie zasad planowania projektów, konstruowania budżetu, przegląd typowych błędów we wnioskach pozwoli uczestnikom szkolenia zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą pisania wniosków o ich dofinansowanie z MKiDN.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie praktycznej i kompleksowej wiedzy w zakresie programów MKiDN.
• Przygotowanie uczestników do pisania wniosków o ich dofinansowanie w programach MKiDN.
• Zapoznanie się z warunkami udzielania dotacji.
• Poznanie przebiegu oceny wniosków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Planowanie projektów w oparciu o „Diament Projektowy”.
2. Podstawy myślenia projektowego.
3. Kluczowe elementy regulaminów konkursowych.
4. Dopasowanie konkursów i grantów do priorytetów własnej instytucji.
5. Jakie koszty mogą podlegać współfinansowaniu.
6. Zawartość wniosków o dofinansowanie.
7. System oceny wniosków w programach finansowanych ze środków publicznych.
8. Złote Zasady Pisania Wniosków.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do pracowników instytucji kultury, wydziałów kultury, innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, NGO oraz osób chcących poszerzyć swoja wiedzę związaną z pisaniem i pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia antropolożka kultury, od ponad 15 lat związana z sektorem kultury, trenerka. Doświadczenie zdobywała współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz samorządowymi i państwowymi instytucjami kultury. Prowadziła szkolenia dla Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ma też wieloletnie doświadczenie w zakresie merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych. Uczestnicy jej szkoleń nie tylko wysoko oceniają prowadzone zajęcia, ale też z sukcesami pozyskują środki.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 listopada 2022 r.