Przygotowywanie dokumentów dostępnych cyfrowo w aplikacjach MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie przygotowywanie dokumentów dostępnych cyfrowo zgodnie ustawą o dostępności.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach warsztatowych, umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obowiązujących przepisów ustawy o dostępności cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prawidłowego przygotowania dokumentów zgodnie ze standardami WCAG 2.1 w najczęściej wykorzystywanych formatach pakietu MS Office i Adobe. Podczas szkolenia wskażemy praktyczne rozwiązania problematycznych kwestii związanych z redagowaniem tekstów dostępnych cyfrowo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie praktycznych sposobów redakcji tekstów dostępnych cyfrowo.
• Zaprezentowanie dobrych praktyk w dostosowaniu dokumentów w formatach MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat do wymagań WCAG 2.1.
• Doskonalenie umiejętności przygotowywania tekstów dostępnych cyfrowo.
• Poznanie narzędzi ułatwiających spełnienie wymagań WCAG 2.1.
• Praca z doświadczonym trenerem.
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Wprowadzenie do warsztatów.
II. Najważniejsze zapisy ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: 

1. Pojęcia. 
2. Wyłączenia stosowania ustawy. 
3. Ocena dostępności. 
4. Minimalne wymagania. 
5. Dostęp alternatywny. 
6. Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej. 
7. Odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej. 
8. Kary za brak dostępności. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownictwo oraz pracownicy jednostek samorządowych i służby cywilnej mający bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki urzędu w perspektywie dostępności cyfrowej, redaktorzy tekstów publikowanych w BIP oraz na stronach internetowych, osoby pragnące doskonalić swoje umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentów dostępnych cyfrowo.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener i doradca, HR Business Partner, właściciel firmy szkoleniowej. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ponad 11 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych. Nauczyciel akademicki. Doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu wdrażania przepisów dotyczących dostępności cyfrowej, zarówno w wymiarze prawnym, jak i technicznym. Posiada kilkanaście lat doświadczenia jako redaktor naczelny i techniczny dwóch czasopism. Autor dwóch publikacji książkowych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 8 grudnia 2021 r.