Rozliczanie i kontrola dotacji przekazanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem jest rozliczanie i kontrola dotacji. Pożytek publiczny, szkolenie dotacje

Ważne informacje o szkoleniu

Udział w zajęciach pozwoli na wyjaśnienie trudnych kwestii dotyczących przeprowadzania kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prowadzący – uznany ekspert w prezentowanej dziedzinie, omówi także sposób postępowania przez samorząd przy zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na następujące pytania:
• Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania?
• Kto może przeprowadzać kontrole?
• Jakie dokumenty można kontrolować?
• Czy każde zadanie powinno zostać skontrolowane?
• Kiedy należy żądać zwrotu dotacji udzielonej przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
• Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?
• Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów przekazywania i rozliczania dotacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja zadań w dobie pandemii w 2021 roku:
• Realizacja zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• Realizacja zadań wykonywanych na podstawie uchwały o zasadach wspierania sportu.
• Tryb uproszczony - małe granty.
• Jaka tarcza antykryzysowa obowiązuje w 2021 roku i co z niej wynika dla realizowanych zadań.
• Kontrola realizowanych zadań.
• Osiągnięcie rezultatów a pandemia.
• Inicjatywa lokalna w czasie pandemii.
2. Rozliczenie zadań realizowanych w roku 2020 roku:
• Jak rozliczyć zadania realizowane w 2020.
• Zadania realizowane w trybie pożytkowym i w trybie sportowym.
• Na co pozwalają tarcze antykryzysowe (nr 1 i 2) i jak je wykorzystać w rozliczeniu zadania.
• Czy wszystkie zmiany wydatków można uzasadniać sytuacją pandemiczną i przepisami covidowymi.
• Jak chroniony jest samorząd przed ewentualnymi konsekwencjami (zapisy tarczy).
• Ile czasu mamy na rozliczenie dotacji i co to oznacza w praktyce oznacza - ułatwienia tarczy antykryzysowej.
• Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2020.
3. Seria pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby rozliczające dotacje w JST, sekretarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 24 maja 2021 r.