• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenie i kontrola dotacji udzielonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rekomendacje w zakresie uproszczenia zlecania zadań

Cena: 425 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 26 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będzie rozliczanie i kontrola dotacji przekazywanych NGO w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ważne informacje o szkoleniu

Rozliczanie dotacji na zadania publiczne zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym, a także ich kontrola, wymagają znajomości przepisów prawa i budzą ciągle wiele wątpliwości. W związku z tym zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przypomnimy przepisy prawne, wyjaśnimy kwestie budzące wątpliwości zarówno w zakresie przyjęcia sprawozdania i rozliczenia dotacji, zakresu przedmiotowego kontroli zadania publicznego, zasad rozliczania dotacji i kwalifikowalności wydatków jak i postępowań o zwrot dotacji. Podpowiemy również jak planować zlecanie zadań publicznych i jakie zapisy warto wprowadzić w ogłoszeniach konkursowych i umowach, aby uprościć zlecanie zadań przez jst jak i realizację i rozliczanie zadania przez organizacje pozarządowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego prowadzenia procedur rozliczenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i innych przepisów.
 • Zapoznanie się z przykładami rozwiązań prawnych i praktycznych, które ułatwiają sposób rozliczania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy rozliczaniu zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
zwiń
rozwiń
Program

1. Rozliczenie zadania publicznego:

 • Rozliczenie przez rezultaty – zasady ogólne.
 • Sprawozdanie z rozliczenia zadania publicznego a umowa na realizację zadania publicznego i ogłoszenie o konkursie – na co należy zwrócić uwagę?
 • Realizacja działań – jak dokumentować zrealizowane działania?
 • Rezultaty i wskaźniki rezultatów – dokumentacja na potwierdzenie realizacji zadania.
 • Kwalifikowalność wydatków i zasady ich rozliczania – analiza wzoru sprawozdania.
 • Świadczenia pieniężne od uczestników zadania – zakres kontroli wynikający z art. 8 i kolejnych ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Rozliczenie dotacji a zrealizowane działania i rezultaty – zasada proporcjonalności.
 • Przykłady najczęstszych problemów z rozliczeniem zadań w roku 2023.

2. Kontrola a wyjaśnienia w związku realizacją zadań publicznych:

 • Weryfikacja sprawozdania, obowiązek kontroli – co i kiedy należy prowadzić?
 • Zakres kontroli realizacji zadań publicznych.
 • Zasady przeprowadzenia kontroli.
 • Forma kontroli realizacji zadania publicznego.
 • Protokół pokontrolny – istotne zapisy 

3. Rekomendacje na rok 2024 – jak uprościć zlecanie zadań?

 • Jakie zapisy wprowadzać do ogłoszeń konkursowych?
 • Zapisy umów konkursowych i z art.19a, a zasady dokonywania zmian w ofertach.
 • Projektowanie zlecania zadań na rok 2025 r. – jak planować zadania do zlecenia?

4. Odpowiedzi na pytania, konsultacja kwestii problemowych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz przekazywaniem i rozliczaniem dotacji, sekretarze, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej, kontraktacji usług publicznych, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, ekspert w zespołach roboczych ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w latach 2020-2021 członek zespołu przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów ds. zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Doświadczony szkoleniowiec, ceniony za uporządkowany i jasny sposób przekazywania wiedzy

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 425 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 26 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 maja 2024 r.