Samorządowe public relations. Wizerunek i komunikacja lidera. Wystąpienia publiczne

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Public Relations w zarządzaniu gminą, podczas szkolenia omówione zostanie także kształtowanie wizerunku oraz komunikacja.

 

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Samorząd terytorialny opiera się na ludziach, ich zaangażowaniu, aktywności, kapitale społecznym wspólnot lokalnych. Samorząd potrzebuje lokalnych liderów, odpowiedzialnych, otwartych na świat, a jednocześnie umiejących się komunikować, budować relacje i dokonywać zmian. Na rynku jest wiele szkoleń z zakresu public relations, natomiast my przygotowaliśmy szkolenie skoncentrowane wprost na potrzebach liderów lokalnych i samorządowych. Program i zakres zajęć wynika z doświadczeń i ma charakter w pełni praktyczny. Uczestnicy zwiększą swoją wiedzę w zakresie wystąpień publicznych oraz dowiedzą się jak skutecznie budować relacje publiczne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie praktycznej umiejętności budowania swojej marki osobistej.
• Zdobycie umiejętności układania relacji z otoczeniem, szukania sojuszników, rozwiązywania konfliktów.
• Zrozumienie, że dobre public relations wymagają nieustannego doskonalenia i rozwoju osobistego.
• Poznanie mechanizmów określenia swoich mocnych i słabych stron, wyznaczenia celów i wartości.
• Zdobycie umiejętności przygotowywania wystąpień publicznych oraz wiedzy z zakresu retoryki i erystyki, mowy ciała.
• Zrozumienie, że każdy może być dobrym mówcą, ale wymaga to pracy nad sobą.
• Poznaje praktycznych wskazówek, jak radzić sobie ze stresem i dobrze komunikować z otoczeniem

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I. Wizerunek i marka osobista lidera lokalnego:
1. Czym jest marka osobista?
2. Jak z pomysłem i powodzeniem budować markę osobistą lidera lokalnego?
3. Wizerunek a marka osobista.
4. Czym jest samoświadomość lidera i dlaczego jest ważna?
5. Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci…
Moduł II. Wystąpienia publiczne.
1. Jak radzić sobie ze strachem, tremą i stresem w wystąpieniach publicznych?
2. Jak przygotować wystąpienie publiczne? Trójkąt retoryczny Arystotelesa.
3. Mowa ciała w wystąpieniach publicznych.
4. Wystąpienia publiczne. Jak unikać błędów?
5. Wystąpienia publiczne on line.
6. Jak mówić do ludzi, by nas słuchali?
Moduł III. Public relations w samorządzie:
1. Jak z sukcesem budować relacje publiczne?
2. Doskonalenie i rozwój osobisty kluczem do sukcesu.
3. Komunikacja lokalna: wyzwania, znaczenie, kierunki rozwoju.
4. Strategie komunikacji.
5. Promocja, wizerunek, public relations, marka osobista. O co w tym wszystkim chodzi?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie oraz ich zastępcy, członkowie zarządów, sekretarze, skarbnicy, przewodniczący rad i radni, kadra kierownicza JST i osoby zainteresowane doskonaleniem i rozwojem osobistym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Samorządowiec, zastępca burmistrza Wyszkowa, dr nauk społecznych, MBA, nauczyciel akademicki (w obszarach samorządności lokalnej, przywództwa, public relations, społeczeństwa obywatelskiego – współpraca ze Szkołą Wyższą im. P. Włodkowica w Płocku, Collegium Humanum), specjalista PR, marki osobistej i marketingu politycznego, dziennikarz, rzecznik prasowy, mediator, uczestniczka licznych programów aktywizujących lokalną społeczność, działań wspierających społeczeństwo obywatelskie. Autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny samorządności terytorialnej, zarządzania lokalnego, lokalnych systemów władzy i elit lokalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 8 listopada, 389 PLN przy zgłoszeniu po 8 listopada. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  1 grudnia 2022 r.