Śląskie Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST. Konkursy ofert na 2022 rok w pytaniach i odpowiedziach. Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie Forum Osób Koordynujących współpracę z NGO w JST, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas spotkania uczestnicy zapoznani zostaną z obowiązującymi zasadami ogłaszania konkursów w 2022 roku oraz z realizacją i rozliczaniem zadań realizowanych w czasie pandemii.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:
• terminy ogłoszenia,
• powiązanie z programem współpracy i innymi dokumentami,
• elementy obowiązkowe ogłoszenia- m.in. cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć,
• dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami a ogłoszenie konkursowe,
• o co warto uzupełnić ogłoszenie (m.in. oczekiwane rezultaty).
2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie?
• zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia),
• prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
• rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
• rezultaty dokumentowanie osiągnięcia,
• aneksowanie i zmiany w realizacji zadania,
• dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w umowie realizowanego zadania,
• realizacja zadania w dobie pandemii.
3. Rozliczanie zadań realizowanych w czasie pandemii - na co pozwalają przepisy tarcz?
4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zadania jst w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie forum, osoby koordynujące współpracę z NGO w JST, zajmujące się zlecaniem im zadań publicznych, audytorzy, kontrolerzy, osoby rozliczające dotacje NGO w JST oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: dla członków Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST udział w ramach składki, dla pozostałych osób 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 16 stycznia 2022 r.