• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie nieruchomością sportową. Inwentaryzacja nieruchomości, wartość użytkowa, warunki techniczne i budżet operacyjno-finansowy

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie kompleksowe podejście do zarządzania nieruchomościami sportowymi, uwzględniając aspekty techniczne, użytkowe oraz finansowe. W rezultacie uczestnicy szkolenia uzyskają szeroką wiedzę na temat zarządzania nieruchomościami sportowymi oraz umiejętność jej stosowania w praktyce.

Ważne informacje o szkoleniu

Rozbudowa obiektów sportowych w Polsce, wymusza konieczność nowego podejścia do gospodarowania nieruchomością sportową. Przygotowaliśmy ofertę szkolenia, podczas którego omówimy metody i techniki zarządzania i administrowania nieruchomościami, zarządzania strategicznego infrastrukturą sportową. Szkolenie podzielone jest na panele tematyczne w trakcie których ekspert w zarządzaniu nieruchomościami punkt po punkcie omówi najistotniejsze zagadnienia eksploatacji, inwentaryzacji, okresowych kontroli, czy książki obiektu budowlanego w odniesieniu do obiektów sportowych. Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, utrwalenie i poszerzenie aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu efektywnego klasyfikowania i zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym.
• Przeanalizowanie kontroli okresowych w obiekcie sportowym.
• Poznanie różnic pomiędzy prawami i zadaniami właściciela a zarządcą obiektu sportowego.
• Zdobycie informacji na temat przeprowadzania inwentaryzacji oraz prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do obiektów sportowych.

zwiń
rozwiń
Program

Panel 1. Eksploatacja obiektów sportowych – 2 godziny edukacyjne
1. Polska klasyfikacja obiektów budowlanych: Stadiony, hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny pływackie, lodowiska, tory łyżwiarskie, hipodromy, tory wyścigowe, skocznie narciarskie, pola golfowe, skatepark.
2. Zarządca obiektu sportowego, właściciel obiektu sportowego – zakres działania.
3. Samorządowe ośrodki sportu i rekreacji.
4. Majątek obiektów sportowych.
5. Reprezentacja obiektu sportowego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy nieruchomości, pracownicy wydziałów kultury i sportu jednostek samorządu terytorialnego. Pracownicy i pracodawcy wykonujący swoje obowiązki w ramach administrowania i zarządzania obiektami sportowymi, osoby zajmujące się organizacją imprez masowych (w tym masowych imprez sportowych), a także Ci, którzy dopiero zamierzają rozwijać swoją karierę w kierunku zarządzania infrastrukturą sportową.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zarządca nieruchomości legitymujący się państwową licencją zawodową nr 14587. Organizator certyfikowanych wykładów w ramach zgłaszanych do Ministerstwa Infrastruktury szkoleń z doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości. Uprawniony przez Polską Federację Zawodów Nieruchomościowych do prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów studiów podyplomowych. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do końca 2013 r. Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER, biegły sądowy oraz szkoleniowiec z 20 letnią praktyką. W latach 2006-2016 dyrektor zarządzający w TBS Warszawa Północ Sp. z o.o., a w latach 2017-2018 pełnomocnik zarządu ZKZL Sp. z o.o. zarządzająca ok. 1700 nieruchomościami komunalnymi. Długoletnie doświadczenie zawodowe wykorzystywane jest w prowadzeniu szkoleń z dziedzin prawa cywilnego, prawa budowlanego, planowania operacyjno-finansowego, zarządzania informacjami, ryzykami, bezpieczeństwem technicznym, środowiska i ludzi oraz rozliczeniami kosztów dostawy mediów. W latach 2012 do 2018 organizator kilkunastu edycji kursu zarządcy nieruchomości. Autor wielu programów informatycznych wspomagających prace zarządców nieruchomości w inwentaryzacji, eksploatacji czy rozliczania mediów. W marcu 2016 roku uhonorowany przyznanym odznaczeniem PRO AEQUO ET BONO zasłużonego dla rynku nieruchomości. Autor kilku publikacji zawodowych, artykułów prasowych i regulaminów rozliczenia mediów. W zarządzaniu nieruchomościami korzysta z kilkudziesięciu autorskich programów informatycznych optymalizujących pracę administratorów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca 2024 r.