• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Strategia promocji marki terytorialnej. Jak przygotować dokument strategiczny. Przewodnik krok po kroku

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szczególnym zadaniem wydziałów promocji urzędu jest tworzenie i utrwalanie jego pozytywnego wizerunku, zarówno poprzez komunikację, jak i tworzenie strategii, dlatego proponujemy Państwu szkolenie dotyczące kształtowania wizerunku urzędu poprzez przygotowanie strategii promocji marki terytorialnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego omówimy i przekażemy zasady opracowywania dokumentu jakim jest strategia promocji marki terytorialnej. Zaprezentujemy narzędzia i metody wspomagające pracę nad taką strategią. Przedstawimy praktyczne metody budowania strategii, organizacji pracy nad dokumentem, a także wytyczne i wskazówki dotyczące zasad wdrażania strategii w danej miejscowości/regionie. Szkolenie jest wsparte szeregiem praktycznych przykładów z zakresu koncepcyjnej pracy nad strategią promocji miejsca.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie celu i istoty tworzenia strategii promocji marki terytorialnej.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat metodologii pracy nad dokumentem strategii promocji marki terytorialnej.
• Zaprezentowanie użytecznych narzędzi i metod wspomagające pracę nad strategią.
• Poznanie odpowiedzi między innymi na pytania:
- Czemu służy taki dokument?
- W jaki sposób powstaje?
- Z jakim etapów składa się praca nad dokumentem?
- Jakie narzędzia wspierają prace koncepcyjne?
• Przeanalizowanie zasad wdrażania strategii i ewaluacji jest stosowania w jednostce.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych w tym prezentacji zawierającej materiały filmowe i graficzne prezentujące praktyczne przykłady opracowanych dokumentów strategii promocji marek terytorialnych i projektów promocyjnych

zwiń
rozwiń
Program

1. Dokument strategii promocji marki terytorialnej w rynkowej praktyce, czyli odpowiedź na pytanie „po co nam strategia?”
• Struktura dokumentu: część diagnostyczna, koncepcyjna i wdrożeniowa.
• Przeznaczenie dokumentu.
• Organizacja pracy nad dokumentem.
2. Analiza strategiczna i diagnoza marketingowa, czyli od czego zaczynamy pracę nad strategią dla marki terytorialnej? Czym nasza marka jest dzisiaj? Co o niej wiemy? Jak się prezentuje? Co i komu oferuje?
• Analiza czynników wpływających na wizerunek i postrzeganie marki terytorialnej. Produkty i subprodukty oferowane przez markę terytorialną.
• Metody i źródła pozyskiwania informacji do analizy strategicznej.
• Analiza SWOT marki terytorialnej w kontekście komunikacji marketingowej.
3. Wyznaczenie potencjału komunikacyjnego marki terytorialnej. Pozycjonowanie marki terytorialnej, czyli co odbiorcy mają dostrzec w marce, co powinni o niej myśleć, dlaczego mają być nią zainteresowani. Co, komu i w jaki sposób może zaoferować nasza marka?
• Określenie grup docelowych i wyznaczenie tzw. insightów konsumenckich dla marki terytorialnej.
• Narzędzia i metody pracy koncepcyjnej: drzewo skojarzeń, USP, big idea, kluczowy komunikat, RTB. Wraz z praktycznymi przykładami wykorzystania poszczególnych narzędzi przy pracy koncepcyjnej dla polskich marek terytorialnych: jakie serce bije w Katowicach, a jakie w Polkowicach? Jak księżna Daisy stała się ikoną Pszczyny?
• Wyznaczenie założeń strategicznych dla marki terytorialnej.
• Wizualizacja marki miejsca. Znak i slogan promocyjny marki. Jak powstaje logo marki terytorialnej. System identyfikacji wizualnej. Przykłady praktyczne.
4. Wdrożenie strategii.
• Projekty promocyjne (w tym projekty cykliczne) i markowe produkty. Jak tworzyć koncepcje - przykłady praktyczne.
• Matryca czasowo-finansowa, czyli jak zarządzać i kontrolować w czasie implementację założeń strategii.
• Monitoring i ewaluacja strategii, czyli jak zmierzyć sukces.
5. Część praktyczna. Best Practice. Strategie promocji marek terytorialnych w Polsce. Praktyczne wskazówki na potrzeby strategicznego planowania działań promocyjnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządu terytorialnego, głównie osób odpowiedzialnych za promocję, za tworzenie marki miejsca, budowę wizerunku, komunikację z mieszkańcami oraz za opracowanie i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej, wydziałów promocji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Katedry Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła kurs Professional Diploma in Marketing i uzyskała międzynarodowy dyplom potwierdzający kwalifikacje i kompetencje marketingowe The Chartered Institute of Marketing in London. Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej Business Consulting w Katowicach. Zaangażowana w przedsięwzięcia związane z marketingiem terytorialnym oraz promocją miast i regionów. Autorka wielu kampanii promocyjnych dla marek terytorialnych oraz strategii komunikacji marketingowej dla Katowic, Pszczyny i Polkowic. Koordynatorka projektów badawczych związanych z wizerunkiem miejsc. Regularnie prowadzi szkolenia na temat marketingu miejsc oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji marketingowej na Uniwersytecie Śląskim i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współautorka książki „Szukając klienta, czyli jak rozpoznać potencjalnego nabywcę i nie wpaść w pułapkę sprzedawania wszystkim”, która ukazała się na rynku w 2019 roku.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 marca 2023 r.