Urząd - skuteczna komunikacja z mieszkańcami w trudnych sytuacjach, w tym w czasach pandemii. Metody i narzędzia.

Szczególnym zadanie wydziałów promocji urzędu jest tworzenie i utrwalanie jego pozytywnego wizerunku, zarówno poprzez komunikację, jak i poznawanie ich opinii, dlatego proponujemy Państwu szkolenie dotyczące kształtowania wizerunku urzędu.

Ważne informacje o szkoleniu

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat budowania pozytywnego wizerunku urzędu (miasta, gminy itp.), a także wskazanie, w jaki sposób wizerunek urzędu i sposób jego funkcjonowania przekłada się na satysfakcję mieszkańców danego obszaru i osób korzystających z usług. Opinia otoczenia na temat jakości usług świadczonych przez urząd i instytucje ma bezpośredni wpływ na postrzeganie przez mieszkańców jakości życia w danym miejscu – stąd warto dowiedzieć się, jak badać nastoje mieszkańców, jak planować działania poprawiające wizerunek i jak wdrażać w życie projekty podnoszące jakość życia. Szkolenie w dużej części skupia się na sytuacjach utrudniających pracę urzędu oraz proces komunikowania się z mieszkańcami, posługując się przykładem pandemii koronawirusa oraz innych sytuacji kryzysowych mających wpływ na jakość usług świadczonych przez urząd.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zajęć otrzymają praktyczną wiedzę na temat organizacji i realizacji projektów związanych z diagnozowaniem opinii społecznej oraz z budowaniem wizerunku urzędu. Poznają użyteczne narzędzia i metody wspomagające pracę nad promocją urzędu oraz komunikację z mieszkańcami, także w sytuacjach utrudniających kontakty na linii: urząd-mieszkańcy. Zajęcia mają w dużej części charakter ćwiczeń i są wsparte szeregiem praktycznych wskazówek i przykładów wynikających z aktualnej sytuacji. 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Badanie opinii mieszkańców i nastrojów społecznych. Metody i instrumenty badawcze - tradycyjne i on-linowe:
  1. Badania ilościowe i jakościowe. Metody badawcze, konstrukcja scenariusza, dobór próby. Kogo, o co i w jaki sposób zapytać?
  2. Konsultacje społeczne – znane działanie, nowe narzędzie. Dialog w sieci.
  3. Inne możliwości i instrumenty badania jakości pracy urzędu. Praktyczne przykłady i rekomendacje.
 2. „Jak cię widzą, tak cię piszą”, czyli jak dbać o pozytywny wizerunek urzędu, także w sytuacjach utrudniających obsługę klientów:
  1. Urząd jako przedstawiciel sektora usług.
  2. Urząd z ludzką twarzą. Pracownicy urzędu i ich rola w skutecznej komunikacji z mieszkańcami.
  3. Standaryzacja procesów obsługi klienta sposobem na podnoszenie jakości usług świadczonych przez urząd.
 3. Planowanie działań informacyjnych i promocyjnych urzędu w trudnych sytuacjach:
  1. Koronawirus w Polsce i na świecie. Komunikacja urzędów z mieszkańcami w dobie epidemii. Idee i projekty usprawniające kontakt na linii: urząd-mieszkańcy.
  2. Jak zaszczepić chęć do szczepień? Projekty ministerialne (rządowe) i samorządowe zachęcające do szczepień. Przykłady kampanii, analiza działań.
  3. Komunikacja z mieszkańcami w czasie pandemii i innych trudnych sytuacjach. Wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych kanałów komunikacji.
 4. Komunikacja z mieszkańcami w praktyce. Przykłady i wskazówki:
  1. Promowanie działań urzędu w trudnych okolicznościach? To możliwe, a nawet konieczne!
  2. Komunikacja a nastoje społeczne. Wrażliwość urzędu na czynniki i sygnały płynące z otoczenia. Rzetelna informacja versus poprawa nastojów społecznych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz pracownicy administracji samorządowej, głównie jednostek odpowiedzialnych za promocję, wizerunek urzędu (miasta, gminy itp.), komunikację z mieszkańcami, ocenę poziomu satysfakcji mieszkańców i wdrażanie projektów wpływających na podnoszenie jakości usług świadczonych przez urząd lub instytucję.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej. Autorka kilku kampanii promocyjnych z zakresu marketingu terytorialnego oraz promocji miast i regionów, realizowanych na terenie kraju oraz za granicą. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację strategii komunikacyjnych oraz kampanii promocyjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji marketingowej w ramach podyplomowych studiów przy Uniwersytecie Śląskim. Wykładowca i trener firmy Questus, akredytowanego centrum szkoleniowo-egzaminacyjnego The Chartered Institute of Marketing in London. Prowadzi e-learningowy kurs przygotowujący do egzaminów CIM. Stała współpracowniczka miesięcznika „Marketing w Praktyce” (publikacje z zakresu komunikacji marketingowej, współpracy z agencją reklamową, marketingu relacji oraz promocji miast i regionów). Absolwentka Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła kurs Professional Diploma in Marketing oraz Postgraduate Professional Diploma in Marketing i uzyskała międzynarodowy dyplom The Chartered Institute of Marketing in London.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych